Fakultná Nemocnica Trnava
A. Žarnova 11,
917 75 Trnava
Zavolajte nám 24/7
033/59 38 111

Mgr. Janette Bošnáková

Oddelenie centrálnej sterilizácie
Vedúca sestra
Email:
janette.bosnakova@fntt.sk
Telefón:
+421 33 59 38 820

Krátky popis osoby

Mgr. Janette Bošnáková pracuje v zdravotníctve od roku 1987.

V roku 1987 nastúpila na pracovnú pozíciu detská sestra na novorodenecké oddelenie do Nemocnice s poliklinikou v Trnave.

Od roku 1991 pracovala ako sestra na ambulancii pre deti a dorast Poliklinika Družba vtedy už Fakultná nemocnica Trnava.

Od roku 1995 pracovala ako sestra a neskôr ako staničná sestra na Hematologicko – transfúznom odd.

V roku 2005 sa delimitovalo transfúzne oddelenie  pod NTS SR Bratislava, pracovisko Trnava. Tu zastávala pozíciu vedúcej sestry.

V roku 2007 sa vrátila do Fakultnej nemocnice Trnava na Komplex operačných sál a centrálnej sterilizácie na pozíciu sestra a neskôr ako manažérka dennej smeny.

Od roku 2019 pracuje na pozícii vedúcej sestry OCS.

Vzdelanie a atestácie:

09.1997 – 06.1998 Inštitút pre ďalšie vzdelávanie pracovníkov v zdravotníctve, Bratislava, Špecializačné štúdium pre sestry pracujúce na hematologickom a transfuziologickom oddelení

2002– 2003     Stredná zdravotnícka škola, Daxnerova 6, Trnava, Študijný odbor diplomovaná všeobecná sestra

09.2009 – 06. 2010     Slovenská Zdravotnícka Univerzita, Fakulta ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií, Bratislava, Certifikačná príprava Organizovanie a riadenie starostlivosti o zdravotnícke pomôcky

2010 – 2013    Trnavská univerzita v Trnave, Fakulta zdravotníctva a sociálnej prác, Štátna skúška a udelený akademický titul Bc., Študijný odbor 7.4.1. ošetrovateľstvo

2013 – 2015    Trnavská univerzita v Trnave, Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce, Štátna skúška a udelený akademický titul Mgr. Študijný odbor 7.4.1. ošetrovateľstvo

Výkony:

  • riadenie odbornej činnosti v oblasti prípravných a predsterilizačných výkonov, samotnej sterilizácie zdravotných materiálov, pomôcok a zdravotnej techniky a príslušenstva.
  • zavádzanie ošetrovacích štandardov zdravotných výkonov sterilizácie nových zdravotných materiálov, pomôcok, prístrojovej techniky a príslušenstva
  • riadenie fyzikálneho, chemického a biologického monitoringu procesov sterilizácie, laboratórne vyšetrenia kvality a účinnosti sterilizácie.,
  • spolupráca v klinickej aplikácii výsledkov vyplývajúcich z pracovnej činnosti s odbormi epidemiológie