4. februára 2021

Reakcia Fakultnej nemocnice Trnava k medializovaným informáciám k vakcínam proti COVID-19

Fakultná nemocnica (FN) Trnava dementuje informácie, v ktorých sa uvádza, že nevyužité dávky vakcín boli vyhodené. Žiadna dávka vakcíny sa nevyhodila a použité ampulky sa vracajú výrobcovi vakcíny, pričom v každej ampulke musí zostať tzv. bezpečný  zostatok.  Nedošlo však k žiadnemu znehodnoteniu dávok, keďže zbytkovú tekutinu v liekovke (ampulke) nemôžeme s prihliadnutím na typ striekačiek a ihiel považovať za bezpečnú dávku vakcíny.   

(viac…)

27. januára 2021

OTÁZKY A ODPOVEDE K OČKOVANIU

PREČO SA NEDÁ PRIHLÁSIŤ NA OČKOVANIE CEZ KORONA.GOV.SK?

Termíny sa postupne otvárajú. Denná kapacita je momentálne nastavená na 400 miest denne. Poprosíme o priebežné sledovanie stránky korona.gov.sk. Termín očkovania príde do SMS správy po registrácii na stránke korona.gov.sk. 

KEDY MA ZAVOLÁTE ZO ZOZNAMU NÁHRADNÍKOV?

Zoznam náhradníkov slúži vtedy, ak nám v daný deň zostanú nevyužité vakcíny z dôvodu, že sa niekto objednaný na vakcínu nedostavil. V tom prípade voláme ľudí zo zoznamu náhradníkov. Tento zoznam je len záložný zoznam, nezaručuje, že každý registrovaný zo zoznamu sa stane náhradníkom.

AKO MA BUDETE KONTAKTOVAŤ ZO ZOZNAMU NÁHRADNÍKOV?

Po registrácii do zoznamu vám NEPRÍDE SMS. V prípade uvoľnenej vakcíny budeme registrovanú osobu kontaktovať na tel. č., ktoré uviedol v registri náhradníkov.

KTO SA MÔŽE PRIHLÁSIŤ DO ZOZNAMU NÁHRADNÍKOV?

Do zoznamu náhradníkov sa môžu prihlásiť osoby nad 65 rokov alebo osoby, ktoré spĺňajú V. fázu očkovania.

AKÝ JE POSTUP OČKOVANIA?

Očkovanie je rozdelené na 11. fáz. Momentálne sme v 3. fáze, kde sa očkujú ľudia nad 75 rokov.

26. januára 2021

FN Trnava bude mať nové logo

Fakultná nemocnica Trnava v decembri vypísala súťaž o nové logo nemocnice. Do súťaže sa prihlásilo 105 návrhov.

Fakultná nemocnica Trnava sa rozhodla zmeniť logo a vizuálnu identitu nemocnice. Po spustení nového webu pokračujeme v modernizácii našej komunikácie. 

Do súťaže sa prihlásilo 105 návrhov, pričom porota sa zhodla na návrhu, ktorý poslal Kevin Klein. Ostatným súťažiacim ďakujeme za kvalitné návrhy a ceníme si, že sa zapojili do súťaže. 

Logo začneme používať po dodaní všetkých materiálov, aby sme implementovali celú identitu naraz. 

26. januára 2021

Očkovať sa môžu aj osoby 75+

Spustila sa III. fáza očkovania, v rámci ktorej sa môžu očkovať aj osoby 75+.

Ďalšia fáza očkovania je spustená. Cez odkaz https://bit.ly/3iO0asv sa môžu na očkovanie prihlásiť osoby vo veku 75+. Objednať sa môžete aj telefonicky cez linku 0800 174 174.

Pre urýchlenie procesu môžete so sebou doniesť vypísané dokumenty, ktoré by ste ináč vypisovali na mieste. Ide o DOTAZNÍK PRED VAKCINÁCIOU A O POUČENIE

21. januára 2021

Vo FN Trnava sa môžu prísť zaočkovať už aj ľudia z 2. fázy očkovania

Vo Fakultnej nemocnici Trnava realizujeme očkovanie proti COVID-19 už tretí týždeň. Za tento čas sme zaočkovali približne 3500 ľudí. Počet hospitalizovaných pacientov s COVID-19 klesol pod 90.

Vo FN Trnava sme 5. januára 2021 spustili očkovanie proti COVID-19. Za tento čas sme k 21.1. 2021 zaočkovali približne 3500 ľudí. Očkovanie sa realizuje v dvoch očkovacích centrách. Prvé sa nachádza na Psychiatrickom oddelení vo FN Trnava (starý areál nemocnice) a druhé je na prízemí Pavilónu chirurgických disciplín –  na Traumatologickej ambulancii (nová budova).

Momentálne sme už v 2. fáze očkovania. Očkovanie prebieha v priestoroch našej nemocnice, pričom na očkovanie je potrebné sa prihlásiť cez portál www.korona.gov.sk. Vakcíny dostávame v postupných dodávkach, pričom sme dostali ďalších 780 ampuliek vakcín, čo obsahuje 3900 dávok vakcín.

V rámci prvej fázy je možné dávku podať zdravotníckym pracovníkom, študentom zdravotníckeho lekárskeho a nelekárskeho odboru, ktorý počas štúdia prichádza do kontaktu s pacientom, zamestnancom zariadenia sociálnych služieb, terénnym sociálnym pracovníkom, zamestnancom obslužnej organizácie, ktorý vykonáva svoju činnosť v nemocnici, zamestnancom nemocnice, záchrannej zdravotnej služby a dopravnej zdravotnej služby, ktorý prichádza do kontaktu s pacientom, osobou, ktorá v rámci cirkvi alebo náboženskej spoločnosti registrovanej podľa osobitného predpisu poskytuje duchovnú službu pre pacientov s ochorením COVID-19 v nemocnici alebo pre prijímateľov sociálnych služieb v zariadení sociálnych služieb, zamestnancom mobilného odberového miesta, ktorý prichádza do kontaktu s testovanou osobou. V rámci druhej fázy je možné dávku podať osobám starším ako 85 rokov.

V očkovaní postupujeme v zmysle očkovacej stratégie Ministerstva zdravotníctva SR a nie je možné už postupovať na základe pôvodného systému očkovania v rámci štyroch vĺn.

Počet hospitalizovaných pacientov sa mierne znížil


Počet hospitalizovaných pacientov sa vo FN Trnava mierne znížil. Momentálne máme obsadených 88 COVID lôžok, na ktorých je 82 pacientov s potvrdeným ochorením COVID-19 a ďalších 6 pacientov je suspektných. Na jednotke intenzívnej starostlivosti je hospitalizovaných 12 pacientov a na ARO oddelení ďalších 9 pacientov. Podporu umelej pľúcnej ventilácie potrebuje 19 pacientov.

19. januára 2021

Darujte 2% jednej z organizácií pri našich klinikách a oddeleniach

Onkologická klinika FN Trnava

Názov:  Združenie na pomoc onkologickým pacientom
IČO:  45014418
Právna forma: Občianske združenie
Ulica:  Andreja Žarnova
Číslo: 11
Obec:  Trnava
PSČ:  917 – 75

Novorodenecké oddelenie FN Trnava

Názov:  Združenie na pomoc novorodencom
IČO : 37839870
Právna forma: Občianske združenie
Ulica: Andreja Žarnova
Číslo: 11
Obec: Trnava
PSČ: 917 75

Denný detský stacionár

Názov: Slnečný lúč n.f.
IČO: 36083992
Právna forma: neinvestičný fond
Ulica: Čajkovského
Číslo: 6328/32
Obec: Trnava
PSČ: 917 01

Chirurgická klinika

Názov: Chirurgia Trnava
Právna forma: Neinvestičný fond
Evidenčné číslo: 11024/2020
IČO:51724413
Ulica: Ulica Andreja Žarnova 7507/11
Mesto: Trnava
PSČ: 91775

Oddelenie pneumológie a ftizeológie (pľúcne)

Názov:  Občianske združenie Voľný dych
Právna forma: Občianske združenie
IČO:  42 153 671
Ulica:  A. Žarnova
Číslo: 11
Obec:  Trnava
PSČ: 917 02

Klinika pediatrie

Názov:  Deťom, n.f.
Právna forma: Neinvestičný fond
IČO:  36083704
Ulica:  Andreja Žarnova
Číslo: 11
Obec:  Trnava
PSČ: 917075

Klinika anestéziológie a intenzívnej medicíny

Názov:  SOMNUS, občianske združenie
Právna forma: Občianske združenie
IČO:  42288622
Ulica:  A. Žarnova
Číslo: 11
Obec:  Trnava
PSČ: 91775

14. januára 2021

Zmeny ordinačných hodín

Vzhľadom na zhoršenú situáciu v súvislosti s COVID-19 sa upravujú ordinačné hodiny našich kliník:

Chirurgická ambulancia: neordinuje

Cievna ambulancia: neordinuje

Proktologická ambulancia: neordinuje

Detská gastroenterologická ambulancia: štvrtok neordinuje

Ambulancie Klinickej onkológie: bežné ordinačné hodiny – len akútne stavy, podáva sa chemoterapia a biologická liečba

Infektologická ambulancia: pondelok : 07.30-15,30

Hepatologická ambulancia: streda :   07,30-15,30

Geriatrická ambulanci: neordinuje – v prípade potreby konzulácia na klapke 275 a 278

Urologická ambulancia: neordinuje

Nefrologická ambulancia: pondelok

Kardiologická ambulancia: utorok   (operačný deň štvrtok)

Interná ambulancia: streda 

Amb. rezistentnej hypertenzie: streda (od 20.1.2021)

Endokrinologická ambulancia: štvrtok

Reumatologická ambulancia: utorok a štvrtok doobeda

Diabetologická ambulancia: Dr. Kacvinská utorok a Dr. Figurová štvrtok

Funkčná diagnostika: len  hospitalizovaných pacientov

Rádiologická klinika (CT, mamografia, SONO, ultrazvuk, RTG): ordinuje bez zmien

Ambulancia rizikovej tehotnosti: bez zmeny – pondelok – piatok t.č. 033/5938402

Odborná gynekologická ambulancia sa vykonáva na gynekologickom príjme: len akútne stavy – t.č. 033/5938543

Onko – gynekologická ambulancia: pondelok, stredu, piatok – len akútne onkogynekologické konzília – t.č. 033/5938532

Uro-gynekologická ambulancia: neordinuje

Anestéziologická ambulancia: neordinuje (objednávajú sa len pacientky pred pôrodom na epidurálnu analgéziu v dňoch utorok a streda od 13:00 do 14:00 – cez online objednanie – vyšetrenie sa vykonáva na 3. p Gynekologicko-pôrodníckej kliniky).

Algeziologická ambulancia: pondelok – predpis liekov (ostatné dni neordinuje)

Hematologická ambulancia: bežné ordinačné hodiny – len pre akútne stavy a podávanie chemoterapie a biologickej liečby

   

12. januára 2021

Zmena ordinačných hodín Kliniky vnútorného lekárstva

Vzhľadom na zhoršenú situáciu v súvislosti s COVID-19, Klinika vnútorného lekárstva upravila ordinačné DNI pre akútne stavy jednotlivých ambulancií od 11.1.2021:

Nefrologická ambulancia        pondelok
Kardiologická ambulancia   utorok   (operačný deň štvrtok)
Interná ambulancia          streda
Amb. rezistentnej hypertenzie streda (od 20.1.2021)
Endokrinologická ambulancia štvrtok
Reumatologická ambulanciautorok a štvrtok doobeda
Diabetologická ambulancia
                                                      
Dr. Kacvinská utorok
Dr. Figurová štvrtok
Funkčná diagnostika                   len  hospitalizovaných pacientov
SONO ambulancia                     len  hospitalizovaných pacientov

  

    

5. januára 2021

Anna Strehárová, prvá zaočkovaná vo FN Trnava: Bez očkovania by ľudia zomierali na COVID-19 ďalej, a to predsa nemôžu ľudia tretieho tisícročia dovoliť.

Fakultná nemocnica spustila očkovanie proti ochoreniu COVID-19 v rámci prvej vlny očkovania. Prvou zaočkovanou lekárkou v nemocnici je mim. prof. Anna Strehárová, ktorú zaočkovala prednostka Kliniky infektológie FN Trnava doc. Adriana Kršáková.

(viac…)