Kategória: Rozhovor

2. septembra 2021

Poruchy imunity sú vrodené len v menšine prípadov, väčšinu získame až počas nášho života.


Poruchy imunity má v priemere každý tretí človek, alergie sú ešte častejšie. Môžu byť vrodené alebo získané. V súčasnosti získané poruchy imunity spôsobuje aj nesprávny životný štýl.

(viac…)

11. decembra 2020

VIDEO: Ako chrániť svoju imunitu?

Imunitný systém človeka je jedinečný, avšak pri jeho zlyhaní môžu nastať veľké problémy. O imunitnom systéme a alergiách sme sa rozprávali s imunológom a alergiológom FN Trnava MUDr. Miroslavom Bajerom.

(viac…)

11. decembra 2020

VIDEO: Patológia zachraňuje životy

Patológia slúži najmä pacientom pri diagnostike rôznych ochorení, medzi ktoré patria aj onkologické ochorenia. O tom, že patológia zachraňuje životy sme sa rozprávali s primárkou Patologicko-anatomického oddelenia FN Trnava MUDr. Ivetou Kopeckou, PhD.

(viac…)

8. decembra 2020

Patológ pracuje pod tlakom. Diagnóza musí byť správna, presná a rýchla

MUDr. Iveta Kopecká, PhD. pôsobí na katedre laboratórnych vyšetrovacích metód v zdravotníctve na Fakulte zdravotníctva a sociálnej práce Trnavskej univerzity v Trnave ako odborná asistentka v oblasti histológie. Od roku 1993 pracuje ako lekárka vo Fakultnej nemocnici Trnava na patologicko-anatomickom oddelení. Od roku 2013 je krajskou odborníčkou pre odbor patologická anatómia v Trnavskom samosprávnom kraji.

(viac…)

21. augusta 2020

VIDEO: Diabetes mellitus (cukrovka)

Fakultná nemocnica Trnava robí pravidelne live stream s lekármi a odborníkmi nemocnice. V ďalšom live streame sme sa venovali cukrovke s lekárkami Diabetologickej ambulancie FN Trnava MUDr. Kacvinckou a MUDr. Figurovou. Náš stream si môžete pozrieť zo záznamu.

(viac…)