20. februára 2023

VIDEO: Pacientom s Parkinsonovou chorobou znižujú kvalitu života aj poruchy reči. Vo FN Trnava im pomáhame znovu získať kontrolu nad hlasom

Parkinsonova choroba je progresívne neurodegeneratívne ochorenie, ktoré sprevádza široké spektrum symptómov. Okrem primárnych, motorických symptómov (bradykinéza, tremor, rigidita, posturálna instabilita) sa pridávajú ďalšie komplikácie (narušenie kognitívnych schopností, poruchy spánku a čuchu a iné).

Komplikácie v motorike výrazne vplývajú na reč a prehĺtanie týchto pacientov, čo im znižuje kvalitu života. Udáva sa, že 75-95 percent pacientov s Parkinsonovou chorobou má poruchy reči. Ide spravidla o hypokinetickú dysartriu, ktorá sa vyznačuje zníženou intenzitou hlasu, nepresnou artikuláciou a zrýchleným tempom reči.

Poruchy reči sa dajú vhodnou terapiou zmierniť. Naša nemocnica ako jediné pracovisko na Slovensku s certifikátom na poskytovanie terapie Speak out pomáha pacientom obnovovať schopnosť zrozumiteľnej reči. „Táto terapia bola špeciálne vytvorená pre pacientov s Parkinsonovou chorobou, pri ktorej dochádza k narušeniu extrapyramídového systému. Ten je zodpovedný za automatické pohyby v našom tele, ako chôdza, žmurkanie, ale aj reč,“ hovorí logopédka FN Trnava Mgr. Bianka Hrnčiarová.

Pacienti s Parkinsonovou chorobou nikdy nebudú mať reč automatickú. S postupnou progresiou ich ochorenia sa prehlbujú aj ich deficity v reči.

„Vďaka terapii Speak out pacientov učíme využívať zámer. Stratené schopnosti vedia pravidelným cvičením získať naspäť. Dosahujeme to tým, že ich učíme všetko robiť vôľovo a cielene. Takouto činnosťou dokážu obísť extrapyramídový systém a využívajú to čo majú zachované – pyramídový systém. Aktivujeme ho pri zámernej činnosti,“ objasňuje Hrnčiarová. Vďaka tomu pacienti znovu získavajú kontrolu nad svojou rečovou produkciou a zlepšuje sa ich zrozumiteľnosť. Viac o tom, ako prebieha terapia Speak out sa dozviete vo videu.

14. februára 2023

VIDEO: Zdravý človek prehltne za deň až 900 krát, no dysfágia – problém prehĺtania vie narušiť kvalitu života.

Zdravý človek prehltne denne až 900 krát. Prehĺtanie je tak zautomatizované, že si to ani neuvedomujeme. Môže však dôjsť k problémom a narušeniu prehĺtania. Tento problém vie narušiť kvalitu života človeka –  problém nazývame poruchy prehĺtania dysfágie.

(viac…)

14. februára 2023

Lekár bez špecializácie – Rádiologická klinika

Pracovná náplň:
 • poskytovanie zdravotnej starostlivosti v rozsahu získanej odbornej kvalifikácie pod dohľadom kvalifikovaného lekára,
 • plnenie pracovných činností zameraných na zabezpečenie komplexnej zdravotnej starostlivosti u pacientov, diagnostickej, liečebnej, preventívnej a konziliárnej činnosti v súlade s koncepciou daného odboru, aktuálne platnou legislatívou a etickým kódexom zdravotníckeho pracovníka.
Pracovný čas:
 • jednozmenná prevádzka,
 • rozsah pracovnej doby 33,5 hod,
 • práca v rámci ústavnej pohotovostnej služby.
Požiadavky na uchádzača:
 • vzdelanie – vysokoškolské II. Stupňa v odbore všeobecné lekárstvo,
 • bezúhonnosť, tímovosť, empatický prístup, spoľahlivosť, ochota pomáhať,
 • vhodné pre absolventa.
Benefity:
 • garantovaný plat a príplatky na základe Kolektívnej zmluvy,
  • po roku praxe 100 € príplatok,motivačný príplatok,5 dní dovolenky naviac + 5 dní rizikovej dovolenky,6,7 hodinová denná pracovná doba,MultiSport karta,práca v stabilnej spoločnosti,podpora odborného vzdelania,závodné stravovanie od sumy 1 € / obed,
  • nadštandardná starostlivosť o najbližšiu rodinu bez poplatku.
Platové ohodnotenie:
 • od 1956 € – suma sa odvíja od rokov praxe,
 • 0,81 € / hodina – mzdová kompenzácia za sťažený výkon práce,
 • motivačný príplatok po skúšobnej dobe.
Dátum nástupu:
 • dohodou.
Druh pracovného pomeru:
 • trvalý pracovný pomer na dobu určitú s možnosťou predĺženia.
Kontakt:
 • svoj životopis nám zašlite na praca@fntt.sk
 • Mgr. Romana Viskupič – 033/59 38 124, +421 905 396 163
  Odbor ľudských zdrojov
 • Úspešní kandidáti budú kontaktovaní a prizvaní na osobný pohovor.

Inputting diagnosis
2. februára 2023

Výsledok výberového konania “prednosta Kliniky úrazovej chirurgie a ortopédie”

Na základe výberového konania na obsadenie vedúcej funkcie prednostu Kliniky úrazovej chirurgie a ortopédie FN Trnava, výberová komisia určila poradie uchádzačov:

 1. 6073/2022
 2. 2741/2022