1. júna 2023

Podcast s doktorkou Sokolovou: Ako nám umelá inteligencia pomáha vyhodnocovať riziko šírenia nákaz

Nemocnice generujú obrovské množstvo dát. Na ich selektovanie a vyhodnocovanie personál nemá kapacitu, a tak v tom nachádza uplatnenie umelá inteligencia.

(viac…)

20. novembra 2020

Žiadosť o vykonanie odberu k diagnostike ochorenia COVID-19

 

 

Fakultná nemocnica Trnava s neštátnym zdravotníckym zariadením AnalytX realizuje testovanie na COVID-19.

Vo FN Trnava sú dve odberné PRC miesta.

1) Prvé odberné miesto je pre SAMOPLATCOV v starom areáli FN Trnava budove Kliniky infektológie – suterén.

2) Pri Urgentnom príjme FN Trnava realizuje odbery neštátne zdravotnícke zariadenie AnalytX – z Tamaškovičovej ulice.

TESTOVANIE PACIENTOV NA COVID-19 METÓDOU PCR (SAMOPLATCA – FN TRNAVA)

V budove Kliniky infektológie – suterén sa realizuje PCR odber na zistenie ochorenia COVID-19. Cena vyšetrenia je 35 eur. 

Platba je možná: 

  • hotovosť
  • bankovým prevodom na číslo účtu: Štátna pokladnica IBAN: SK54 8180 0000 0070 0028 1238

Objednanie cez: odkaz TU

Tel. kontakt: 033 59 38 320

Odberové dni

Pondelok – piatok 7:45 – 10:00
Sobota netestuje sa 
Nedeľa netestuje sa

Žiadanka na test TU. 

  • režim pred odberom: 2 hodiny pred odberom nejesť, nepiť, nefajčiť, nevyplachovať ústnu dutinu kloktadlom alebo ústnou vodou, nepodávať nosné spreje alebo kvapky a podobne
  • výsledok je do 6 hodín prostredníctvom NCZI formou sms a e-mailom

Kompletné informácie o karanténe a COVID-19 nájdete na stránke https://korona.gov.sk/karantenne-opatrenia/

 

TESTOVANIE PACIENTOV NA COVID-19 METÓDOU PCR (ANALYTX)

Veľkokapacitné odberové miesto sa nachádza na v zadnej časti areálu FN Trnava (vchod z Tamaškovičovej ulice). 

Kompletné informácie o karanténe a COVID-19 nájdete na stránke https://korona.gov.sk/karantenne-opatrenia/

OBJEDNANIE NA TESTOVANIE:

Na testovanie s COVID-passom sa môžu osoby prihlásiť cez:

  • stránku www.korona.gov.sk (nad 60 rokov)
  • obvodného lekára alebo cez Regionálny úrad verejného zdravotníctva,
  • samoplatcovia sa môžu objednať aj cez tel. č. 0905 893 478 v čase od 8:00 do 14:00 v pracovných dňoch alebo na stránke www.analytx.sk 
  •  cena PCR pre samoplatcov je 35 eur (odber a certifikát v anglickom/nemeckom jazyku.

Odberové dni

Pondelok – piatok 8:00 – 10:00
Sobota netestuje sa
Nedeľa netestuje sa

TESTOVANIE PACIENTOV NA COVID-19 METÓDOU AG TESTU

Súkromné laboratórium AnalytX vykonáva v zadnej časti areálu FN Trnava (vchod z Tamaškovičovej ulice) testovanie na prítomnosť ochorenia COVID-19 formou antigénového testu. 

Po odbere vzorky trvá vyhodnotenie testu 15 minút, pričom výsledok príde formou SMS (nie papierový certifikát). Testovanie prebieha bez potrebnej predošlej registrácie.

  • Na testovanie nie je potrebné objednať sa

Cena testu je 11 eur.

Odberové dni od 16. 8. 2021

Pondelok – piatok 8:00 – 10:00
Sobota netestuje sa
Nedeľa netestuje sa
 

Dňa 10. 10. 2022 sa testuje od 08:00 do 09:40