Fakultná Nemocnica Trnava
A. Žarnova 11,
917 75 Trnava
Zavolajte nám 24/7
033/59 38 111

PhDr. Eva Švihoríková

Klinika infektológie
Vedúca sestra
Email:
eva.svihorikova@fntt.sk
Telefón:
+421 33 5938 727

Krátky popis osoby

 

Vzdelanie a atestácie:

1997 –  SZŠ- Modra

2012 – Trnavská univerzita v Trnave, Fakulta ošetrovateľstva (Bc.)

2014 – Trnavská univerzita v Trnave, Fakulta ošetrovateľstva (Mgr.)

2015 – Trnavská univerzita v Trnave, Fakulta ošetrovateľstva (PhDr.)

Publikačná činnosť:

  • Vedecký časopis – Boroňová, J. Švihoríková, E. – Zdravotníctvo a sociálna práca, ročník 10, 2015, č.2, Emočná a sociálna oblasť kvality života ľudí s poruchami sluchu