Fakultná Nemocnica Trnava
A. Žarnova 11,
917 75 Trnava
Zavolajte nám 24/7
033/59 38 111

MUDr. Iveta Kopecká, PhD.

Ústav patológie
Primárka
Telefón:
+421 33 5938 550
Email
iveta.kopecka@fntt.sk

O primárke:

MUDr. Iveta Kopecká, PhD. je absolventkou Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Od ukončenia štúdia v roku 1993 pracuje na Patologicko-anatomickom oddelení FN Trnava. Získala špecializáciu v odbore patologická anatómia II. stupňa v roku 1999. Je krajskou odborníčkou pre odbor patologická anatómia v Trnavskom samosprávnom kraji. Od roku 2017 je primárkou patologicko-anatomického oddelenia.

Pôsobí ako odborný asistent na Trnavskej univerzite od roku 1994.

Je členkou Slovenskej lekárskej spoločnosti – Spoločnosti patológov, Sekcie klinickej cytológie, Spolku lekárov Trnava a členkou Slovenskej lekárskej komory.

Vzdelanie a atestácie:

2004           Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce Trnavskej univerzity v Trnave. Doktorandské štúdium

1999          Slovenská postgraduálna akadémia medicíny v Bratislave. Špecializácia v odbore patológia

druhého stupňa

1999          City University Bratislava, Open University. Manažment zdravotníckych služieb

1996            Inštitút pre ďalšie vzdelávanie pracovníkov v zdravotníctve v Bratislave. Špecializácia v odbore

patológia prvého stupňa

1993          Lekárska fakulta Univerzity Komenského v Bratislave. Študijný odbor: Všeobecné lekárstvo

Publikačná činnosť (výber):

Publikácie:

 • Cytologická diagnostika nádorov mäkkých tkanív. Ondrej Ondič, Iveta Kopecká. Československá patologie a soudní lékařství, 2019, 2, 92-95.
 • STK11/LKB1 germline mutations in the first Peutz-Jeghers syndrome patients identified in Slovakia. Bartosova Z, Zavodna K, Krivulcik T, Usak J, Mlkva I, Kruzliak T, Hromec J, Usakova V, Kopecka I, Veres P, Bartosova Z, Bujalkova M. Neoplasma. 2007;54(2):101-7.
 • Význam sentinelovej biopsie v chirurgickej liečbe tenkého malígneho melanómu – kazuistika. MUDr. Eva Rovenská, MUDr. Peter Vereš, MUDr. Iveta Kopecká, PhD., MUDr. Lucia Havrlentová, prof. MUDr. Juraj Pechan, CSc. Slov. chir., 2013; roč. 10(1): 35–36.
 • Kombinácia systémovej liečby a transarteriálnej chemoembolizácie v liečbe symptomatických hepatálnych metastáz malígneho inzulinómu. MUDr. Abdullah Dammak, MUDr. Viera Skarbová, MUDr. Andrej Klepanec, PhD., MUDr. Iveta Kopecká, PhD., MUDr. Marian Streško, PhD. Onkológia (Bratisl.), 2014; roč. 9(6): 385–388.
 • Incidencia zhubných nádorov v Slovenskej republike 2003. Martina Ondrušová, PhD., Doc. MUDr. Ivan Pleško, DrSc., MUDr. Chakameh Safaei Diba., Prof. MUDr. Dalibor Ondruš, DrSc., MUDr. Iveta Kopecká, PhD. Národný onkologický register SR, Ústav exprerimentálnej onkológie SAV, Bratislava.
 • Incidencia zhubných nádorov v Slovenskej republike 2004. MUDr. Chakameh Safaei Diba, Doc. MUDr. Ivan Pleško, DrSc., Mgr. Viktória Frindtová, MUDr. Iveta Kopecká, PhD., MUDr. Bibiana Krakovská, MUDr. Ivan Kuzma, CSc. Národný onkologický register SR, Ústav exprerimentálnej onkológie SAV, Bratislava.
 • Incidencia zhubných nádorov v Slovenskej republike 2005. MUDr. Chakameh Safaei Diba, Doc. MUDr. Ivan Pleško, DrSc., MUDr. Monika Dienerová, PhD., MUDr. Alžbeta Kalmančoková., MUDr. Iveta Kopecká, PhD., MUDr. Adriana Obšitníková, CSc. Národný onkologický register SR, Ústav exprerimentálnej onkológie SAV, Bratislava.

Monografie:

 • Karcinóm pľúc. Elena Kavcová, Erika Halašová, Anton Dzian a kolektív autorov. Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta v Martine, 2010. Člen autorského kolektívu.

Učebnice a skriptá:

 • Human Anatomy and Histology. Štefan Kopecký, Iveta Kopecká, Martina Cuninková. University of Trnava, Trnava, 2000. Skriptá.
 • Základy anatómie človeka. Prof. MUDr. Štefan Kopecký, PhD., Prof. MUDr. Ján Černý, DrSc., MUDr. Iveta Kopecká, MUDr. Gabriela Piešťanská, PhDr. Martina Cuninková. Skriptá.
 • Základy patologickej anatómie. Prof. MUDr. Štefan Kopecký, PhD., MUDr. Ivan Dečkov, MUDr. Iveta Kopecká, PhD., RNDr. Martina Ondrušová, PhD. Trnavská univerzita, Trnava, 2008. Skriptá.
 • Vybrané kapitoly z patológie a kliniky chorôb pre farmaceutických laborantov. MUDr. Jana Pravdová, Stredná zdravotnícka škola Trnava. Učebnica. Odborný recenzent: MUDr. Iveta Kopecká, PhD.

Významné ocenenia:

 • Jesseniova cena SLS za vedeckú a odbornú monografiu Karcinóm pľúc. 2011.
 • Cena za najlepšiu prednášku Spolku lekárov Trnava. 1995, 1996, 1997, 1998, 1999.
 • TOP LEKÁR SLOVENSKA 2020 – 3. miesto v odbore patológia