Fakultná Nemocnica Trnava
A. Žarnova 11,
917 75 Trnava
Zavolajte nám 24/7
033/59 38 111

MUDr. Ivan Karbula

Psychiatria
Primár Psychiatrického oddelenia FN Trnava
Telefón:
+421 33/5938414
Email
ivan.karbula@fntt.sk

Krátky popis osoby

Lekár MUDr. Ivan Karbula ukončil Lekársku fakultu Univerzity Komenského v Bratislave v roku 2009. Svoju prax vykonával na Psychiatrickom oddelení FN Trnava od 08/2009 do 05/2018, najskôr ako sekundárny lekár, od 01.12.2011 do 31.05.2018 ako zástupca primára. Od 01.07.2018 do 31.10.2018  pracoval ako hlavný lekár na úseku ochranných liečení, ambulantný psychiater a zástupca hlavného lekára zdravotného strediska v ÚVTOS Hrnčiarovce nad Parnou. Od 01.11.2018 doteraz pracuje opäť na Psychiatrickom oddelení FN Trnava v pozícii povereného primára. Od 11.02.2019 vykonáva znaleckú činnosť z odboru zdravotníctvo a farmácia, odvetvie psychiatria.

Vzdelanie a atestácie:

2009                      Univerzita Komenského v Bratislave (MUDr.)

2014                      Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave, Lekárska fakulta, Špecializácia v odbore psychiatria

2019                      Znalec z odboru zdravotníctvo a farmácia, odvetvie psychiatria

2020                      Lekárska fakulta univerzity Komenského, špecializácia v odbore Zdravotnícky manažment a financovanie

Výkony:

  • Ambulantný psychiater
  • Lekár na lôžkovom psychiatrickom oddelení
  • Znalec z odboru zdravotníctvo a farmácia, odvetvie psychiatria

Publikačná činnosť:

  • Geriatrická psychiatria – skriptum, Typi Universitas tyrnaviensis 2015, ISBN 978-80-8082-912-4
  • aktívna i pasívna prednášková činnosť
  • garant odborných prednáškových podujatí