Fakultná Nemocnica Trnava
A. Žarnova 11,
917 75 Trnava
Zavolajte nám 24/7
033/59 38 111

MUDr. Andrej Dobrovodský

Chirurgická klinika
miniinvazívna chirurgia, koloproktológia, chirurgia panvového dna
Telefón:
+421 33 5938858
Email
andrej.dobrovodsky@fntt.sk

Krátky popis osoby

MUDr. Andrej Dobrovodský pracoval ako sekundárny lekár na Chirurgickej klinike FN Trnava  od roku 1998 do roku 2006. Prechodne od roku 2006 do roku 2008 pracoval ako chirurg – koloproktológ v medicínskom centre Iatros v Ljubljane v Slovinsku. Po návrate v rokoch 2008-2011 zastával funkciu lekára so špecializačnou skúškou na Chirurgickej klinike FN Trnava, v rokoch 2011-2012 funkciu námestníka riaditeľa pre liečebne preventívnu starostlivosť FN Trnava a od roku 2012 do roku 2019 funkciu primára Centrálnych operačných sál a Centrálnej sterilizácie FN Trnava.  Od roku 2012 do roku 2014 bol vedúcim lekárom Oddelenia pre styk so zdravotnými poisťovňami. Od septembra 2019 doteraz je poverený vedením Chirurgickej kliniky FN Trnava do plánovaného konkurzu.

Vzdelanie a atestácie:

1992-1998   Lékařská fakulta Masarykovy Univerzity v Brně, ČR. Všeobecné lekárstvo.

2001: kvalifikačná atestácia I.stupňa – všeobecná chirurgia

2006: špecializáčná skúška – gastroenterologická chirurgia

2019: dizertačná skúška v štúdijnom odbore chirurgia na LF SZU v Bratislave

Výkony:

  • laparoskopická rektopexia
  • POPS (prolaps organ pelvic suspension)
  • TaTME (transanal total mesorectal excision)
  • laparoskopické resekcie rekta a kolonu