Fakultná Nemocnica Trnava
A. Žarnova 11,
917 75 Trnava
Zavolajte nám 24/7
033/59 38 111

MUDr. Andrea Vándorová

Geriatrické oddelenie
Primárka
Telefón:
+421 33 59 38 278
Email
andrea.vandorova@fntt.sk

Krátky popis osoby

MUDr.Andrea Vándorová pracuje vo FN Trnava od ukončenia štúdia na LFUK Bratislave. Pracovala najskôr na Internej klinike a od r. 2001 pracuje v odbore geriatria, pričom od roku 2001 začala pracovať vo funkcii primárky na Oddelení dlhodobo chorých, ktoré pomáhala založiť. Toto oddelenie sa v r. 2012 transformovalo na Geriatrické oddelenie s akútnymi lôžkami, kde naďalej pôsobí vo funkcii primárky. Venuje sa aj ambulantnej činnosti – od r. 2007 založila pri oddelení geriatrickú ambulanciu, na ktorej sa venuje poskytovaniu geriatrickej ambulantnej starostlivosti na ultrazvukovej ambulancii vykonáva ultrazvukové vyšetrenia, pričom sa venuje hlavne ultrasonografii brucha.

Vzdelanie a atestácie:

1983 – 1989  – Lekárska fakulta Univerzity Komenského v Bratislave

1992 – atestácia v odbore interná medicína 1. stupeň

1998 – atestácia v odbore interná medicína 2. stupeň

2002 – atestácia v odbore diabetológia, porucha látkovej premeny a výživy

2005 – atestácia v odbore geriatria

2016 – atestácia v odbore financovanie a manažment v zdravotníctve

1998 – certifikát z abdominálnej sonografie a ultrasonografie krku u dospelých

Ocenenia:

2017 – Pamätná medaila predsedu Trnavského samosprávneho kraja za rozvoj a prínos v geriatrii

Výkony