Fakultná Nemocnica Trnava
A. Žarnova 11,
917 75 Trnava
Zavolajte nám 24/7
033/59 38 111

Mgr. Melánia Zvonárová

Denný detsky stacionár
Vedúca sestra
Email:
melania.zvonarova@fntt.sk
Telefón:
+421 918 320 401

Mgr. Melánia Zvonárová po ukončení SZŠ v Trnave, začala pracovať vo FN Trnava ako sestra, kde si počas výkonu praxe  zvyšovala vzdelanie a stále pôsobí vo Fakultnej nemocnici v Trnave. Je vedúcou sestrou Denného detského stacionára vo Fakultnej nemocnici Trnava.

Vzdelanie

1977  SZŠ v Trnave, odbor detská sestra

1986  PŠŠ odbor výchovná starostlivosť, Ústav pre ďalšie vzdelávanie stredných zdravotníckych pracovníkov Bratislava

1994  Potvrdenie o absolvovaní školenia k používaniu lasera

1994  Kvalifikačný kurz v manažmente zdravotníctva, Inštitút pre ďalšie vzdelávanie pracovníkov v zdravotníctve Bratislava

1997   Osvedčenie „Neurokinezjologiczna rehabilitacja dzieci w oparciu o koncepcje Vojty – cz. I“, Medzinárodná akadémia pre vývinovú rehabilitáciu v Mníchove

1999  Stredná zdravotnícka škola v Trnave VOV Diplomovaná detská sestra

2013 Trnavská univerzita v Trnave, odbor ošetrovateľstvo I. stupeň štúdia ( Bc. )

2015 Certifikát v Therasuit metóde základný a pokročilý

2017  VŠZaSP sv. Alžbety Bratislava, odbor ošetrovateľstvo, II. stupeň štúdia ( Mgr. )

2019  Certifikát v Therasuit metóde pokročilý II.

2019  Certifikát v metóde Tomatis I. stupeň