Fakultná Nemocnica Trnava
A. Žarnova 11,
917 75 Trnava
Zavolajte nám 24/7
033/59 38 111

Mgr. Edita Zezulková

Psychiatria
Vedúca sestra
Email:
edita.zezulkova@fntt.sk
Telefón:
033/5938415

Krátky popis osoby

Sestra Edita Zezulková študovala na SZŠ MUDr. I. Hálka, Nedbalová ul. V Bratislave, odbor zdravotná setra. Po skončení školy nastúpila pracovať do Univerzitnej nemocnice Ružinov v Bratislave ako zdravotná sestra pri lôžku na internom oddelení JIS. Neskôr pracovala v tejto nemocnici na špecializovanej gastroenterologickej ambulancii. Po presťahovaní sa do Trnavy začala pracovať vo FN Trnava na Onkologickej klinike ako staničná sestra, bola medzičasom zastupujúca vedúca sestra Onkologickej kliniky.  Od roku 2012 pôsobí ako vedúca sestra Psychiatrického oddelenia vo FN Trnava. Na onkologickej klinike a psychiatrickom oddelení bola zapojená do klinických štúdii  ako study nurse.

Vzdelanie a atestácie:

1990 –SZŠ MUDr. I. Hálka, Nedbalová ul., Bratislava

Odbor:  zdravotná sestra

2002 – SZU , Limbová 12, Bratislava

Špecializačný odbor : špecializácia v klinickej onkológii

2008 – TU FZa SP v Trnave, Hornopotočná ul. Trnava

Odbor: ošetrovateľstvo ( titul Bc.)

2010 – TU FZa SP v Trnave, Hornopotočná ul. Trnava

Odbor: ošetrovateľstvo ( titul Mgr.)

2014 – SZU , Limbová 12, Bratislava

Špecializačný odbor : ošetrovateľská  starostlivosť v psychiatrii

2017 – SZU , Limbová 12, Bratislava

Špecializačný odbor:  zdravotnícky manažment a financovanie

Výkony:

Vedúca sestra

Mentorská činnosť pre študentov  TU FZa SP v Trnave

Publikačná činnosť:

  • Publikačná činnosť sestry – Autor : Mgr. Edita Zezulková, odborný časopis – Sestra,

článok: Ošetrovateľská starostlivosť o pacienta s nádorom hlavy a krku, rok: 12/2012