Fakultná Nemocnica Trnava
A. Žarnova 11,
917 75 Trnava
Zavolajte nám 24/7
033/59 38 111

doc. MUDr. Adriana Kršáková, PhD.

Klinika infektológie
Prednostka Kliniky infektológie FN Trnava a TU
Telefón:
+421 33 5938 725
Email
adriana.krsakova@fntt.sk

Krátky popis osoby

Zameriava sa najmä na problematiku infekčných ochorení v zmysle diagnostiky, liečby i prevencie. Taktiež je predsedom Komisie pre racionálnu antiinfekčnú farmakoterapiu, antibiotickú politiku a nozokomiálne nákazy. Absolvovala pracovné stáže na špecializovaných pracoviskách v Ženeve so Švajčiarsku, opakovane na klinikách v Taliansku – Rím, Catanzaro. Zúčastnila sa pracovného pobytu v Keni so zameraním na primárnu zdravotnú starostlivosť pre ľudí zo slumov.

Vzdelanie a atestácie:

1988 –  Gymnázium Bardejov

1996 – Lekárska fakulta Univerzity Komenského Bratislava (MUDr)

1999 – Trnavská univerzita v Trnave, Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce  (PhD)

1999 – špecializácia v odbore Vnútorné choroby

2003-  špecializácia v odbore Prenosné choroby

2005 – Trnavská univerzita v Trnave, Fakulta zdravotníctva a sociiálnej práce  (docent)

2009-  špecializácia v odbore Všeobecné lekárstvo

Publikačná činnosť:

  • Maníková, K., Adamišin, M., Kršáková, A.: Knowledge of medical staff on porper hand hygiene practices In: Healty aging – Trnava: Faculty of Health Sciences and Social Work, Trnava University, 2014- ISBN 978-80-8082-801-1
  • Strehárová, A., Kršáková A., Soľavová M: Raritný prípad VHA s AKI, Internal medicine ISSN 1335.-8359, S4/2017: 14-15
  • Kršáková A., Soľavová, M., Strehárová, A.: Zázračné MMS?, 8.celoslovenská infektologická konferencia, Nitra 10/ 2014 In. Zborník abstraktov ISBN: 978-80-8152-163-8-s.35
  • Kršáková, A.: Porovnanie očkovania v Slovenskej a Kenskej republike In: X. celoslovenská konferencia sestier pracujúcich v odboroch vnútorného lekárstva. – Bratislava : Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek, 2015. – ISBN 978-80-89542-47-5. – CD-ROM; S. 17.
  • Kršáková, A.: Možnosti prevencie infekcií u seniorov / In: Nové trendy v ošetrovateľstve II.. – Trnava : Trnavská univerzita v Trnave, Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce, 2015. – ISBN 978-80-8082-864-6. – CD-ROM; S. 59-64.
  • Kršáková, A, Matišáková, I., Ondrušová, A:: Úskalia cestovania seniorov
    In: Nové trendy v ošetrovateľstve II.. – Trnava : Trnavská univerzita v Trnave, Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce, 2015. – ISBN 978-80-8082-863-9. – CD-ROM; S. 42.
  • Strehárová, A., Soľavová, M., Kršáková., A, Sokolová, J:Ranový šarlach so septickým priebehom u 5-ročného dieťaťa. In: XVI. česko-slovenský kongres o infekčných nemocech. – Ostrava : Klinika infekčního lékařství FN Ostrava, SANOPHARM CZ s.r.o., 2012. – ISBN 978-80-260-2286-2.
  • Kršáková A., Strehárová A., Kutná K.: Je ľahká diagnostika erythema exudativum? Internal medicine, ISS 1335-8359, S4/2017, 30-31