Fakultná Nemocnica Trnava
A. Žarnova 11,
917 75 Trnava
Zavolajte nám 24/7
033/59 38 111

Bc. Soňa Liptáková

Rádiologická klinika
Vedúci rádiologický technik
Email:
sona.liptakova@fntt.sk
Telefón:
+421 33 5938 908

Krátky popis osoby

Bc. Soňa Liptáková je vedúca rádiologických technikov. Slovenskú zdravotnícku univerzitu ukončila v
roku 2014. Pracovné skúsenosti získavala na rádioterapeutickom oddelení OÚ sv. Alžbety v Bratislave,
od roku 2006 pracuje vo FN Trnava. Vedúcim rádiologickým technikom na Rádiologickej klinike vo FN
Trnava je od roku 2014.

Vzdelanie a atestácia

1994 – SZŠ, Bratislava – rádiologický technik
2007 – Špecializácia radiačná onkológia
2010 – Špecializácia rádiológia
2016 – Špecializácia manažment v rádiologickej technike
2016 – UCM Trnava – lektor odbornej praxe rádiologický technik