14. mája 2021

15. máj: Svetový deň trombektómie mozgovej mŕtvice

15. mája 2021 bude Iniciatívou Misia trombektómie 2020+ (MT2020+) Spoločnosti pre vaskulárnu a intervenčnú neurológiu (SVIN) na regionálnej konferencii Global Mechanical Thrombectomy Revolution vyhlásený prvý ročník Svetového dňa trombektómie mozgovej mŕtvice.

Vyhlásením tohto oficiálneho dňa plánuje Iniciatíva MT2020+ zvýšiť povedomie verejnosti o mechanickej trombektómii pri liečbe ťažkej mozgovej príhody a vyvolať nové globálne výzvy k akcii. Trombektómia je časovo limitovaná urgentná liečba, ktorú je možné vykonať až do 24 hodín od objavenia sa prvých príznakov mŕtvice. Môže zvrátiť ochrnutie zapríčinenou mozgovou príhodou u väčšiny vhodných pacientov s ťažkou mozgovou príhodou a zachraňuje životy. V súčasnosti sú počty vhodných pacientov s mozgovou príhodou na celom svete, ktorí nie sú trombektómiou liečení, rádovo v miliónoch.

Globálne štatistiky pacientov s mozgovou príhodou:

  • 1 zo 4 ľudí vo veku nad 25 rokov utrpí počas svojho života mozgovú príhodu,
  • mozgová mŕtvica je hlavnou príčinou dlhodobého zdravotného postihnutia,
  • je druhá najvyššia príčina smrti.

Úroveň starostlivosti poskytovanej pacientom s mozgovou príhodou globálne:

  • asi 13,6 milióna ľudí ročne na celom svete utrpí mozgovú príhodu,
  • odhaduje sa, že 5 miliónov pacientov po mŕtvici je dlhodobo postihnutých,
  • z tohto počtu sú 2 – 3 milióny indikované na mechanickú trombektómiu,
  • táto liečba je však poskytnutá iba 200 000 z týchto indikovaných pacientov,
  • to znamená, že takmer 2 milióny tých, ktorým by liečba prospela, sa k nej nikdy nedostali.

Trombektómia je minimálne invazívny, urgentný mikrochirurgický zákrok, ktorý bol schválený ako liečba prvej línie v roku 2015. Je to vysoko účinná a bezpečná liečba prvej línie pri ťažkých mozgových príhodách v dôsledku uzavretia veľkej tepny zásobujúcou krvou mozog. Ak je pacient liečený počas prvých 24 hodín od objavenia sa príznakov mŕtvice, liečba môže zvrátiť dlhodobú paralýzu a zabrániť smrti. Obnovuje prietok krvi do mozgu otvorením blokovaných tepien pomocou katétrových zariadení zavedených cez slabinu alebo zápästie a zachraňuje mozgové tkanivo pred trvalým poškodením.

Cieľom MT2020+ je zdvojnásobiť počet trombektómií v každom globálnom regióne každé 2 roky. Na dosiahnutie týchto cieľov MT2020+ vydáva nasledujúce výzvy na akciu:

Vlády a tvorcovia zdravotnej politiky zabezpečia zdroje na
1. vybudovanie regionálnych trombektomických centier a implementáciu regionálnych urgentných prepravných protokolov na prevoz vhodných pacientov do nemocníc poskytujúcich trombektómiu,
2. zvýšenie povedomia verejnosti o trombektómii pri závažných veľkých mozgových príhodách
3. rapídne zvýšenie počtu kvalifikovaných intervenčných rádiológov so skúsenosťami s mechanickými trombektómiami.

„Sme veľmi radi, že môžeme vyhlásiť tento každoročný svetový deň, ktorý nám umožňuje vyzvať rôzne zúčastnené strany z celého sveta, aby rýchlo, spravodlivo a udržateľne pokračovali v zlepšovaní prístupu k trombektómii pri mozgovej príhode v ich regiónoch. Prvý Svetový deň trombektómie mozgovej mŕtvice bude vyhlásený 15. mája, keď 22 krajín začne podávať správy o obrovskom pokroku v prístupe k trombektómii, ktorý sa dosiahol v ich regiónoch,“ uviedol Dileep Yavagal, globálny predseda MT2020+, spolupredseda GEC a bývalý prezident SVIN.

Komplexné cerebrovaskulárne centrum FN Trnava (Neurologické oddelenie a Rádiologická klinika) je najväčším centrom poskytujúcim komplexnú zdravotnú starostlivosť pacientom s ischemickou cievnou mozgovou príhodou v Slovenskej republike. Zdravotnú starostlivosť poskytuje najmä pacientov z Trnavského, Trenčianskeho a Nitrianskeho kraja. V našom centre liečime mechanickou trombektómiou viac ako 200 pacientov ročne.

MUDr. Georgi Krastev, PhD, MUDr. Andrej Klepanec, PhD, EBIR – co-chairs regionálneho výboru MT2020+

MUDr. Miroslav Mako, MUDr. Jozef Haring – členovia regionálneho výboru MT2020+

14. mája 2021

Návštevy v nemocnici sú povolené za určitých pravidiel

Podľa vyhlášky č. 205 Úradu verejného zdravotníctva SR, FN Trnava s účinnosťou od 17. mája 2021 povoľuje návštevy pacientov v nemocnici za určitých podmienok.

(viac…)

5. mája 2021

HLAVNÝ VSTUP DO NEMOCNICE BUDE UZATVORENÝ

6. 5. 2021 od 06.30 hod. – 12.30 hod.
7. 5. 2021 od 06.30 hod. – 12.30 hod.

Dôvodom je rekonštrukcia hlavného vstupu do nemocnice.

Otvorený bude vedľajší vstupný vjazd medzi Klinikou vnútorného lekárstva a Onkologickou klinikou.