Ordinacija za putnu medicinu je namenjena državljanima koji žive u državama koje ne pripadaju  članicama Evropske Unije, kojima je potreban pregled za dobijanje vize u Slovačkoj. Zdravstveni pregled  obuhvata kompletnu dijagnostiku bolesti, koje mogu da ugroze zdravlje državljana Slovačke.

Kompletan pregled inostranih drzavljana za potrebe dobijanja vize u Slovačkoj: Zakon 404/2011 Z.z  strani državljanin država trećg sveta, koji je dobio vizu, dužan je da donese policiji u roku od 30 dana od dobijanja vize, lekarsko uverenje da ne boluje od bolesti  koja ugrožava javno zdravlje.

Radno vreme ordinacije:

Ponedeljak: 8:30 – 15:00

Četvrtak: 8:30 – 15:00

Petak: 8:30 – 15:00

Zakazivanje pregleda:

+421 33/59 38728

Cena za kompletan pregled: 125 €