Kliniky

Oftalmologické oddelenie

Oftalmologické oddelenie poskytuje komplexnú, liečebno-preventívnu oftalmologickú starostlivosť v ambulanciách, operačných sálach a na lôžkach, vybavených špičkovou diagnostickou, operačnou a liečebnou technikou. Súčasťou očného oddelenia je lôžková časť (8 lôžok), oddelenie jednodňovej  ambulantnej starostlivosti (JAS), ambulantná časť (6 odborných očných ambulancií s aplikačnou sálou) a samostatná operačná sála v trakte COS.

Výkony

Chirurgická liečba predného segmentu oka

 • operácia šedého zákalu s implantáciou umelých vnútroočných šošoviek (aj formou 24 hodinovej hospitalizácie)
 • operácie glaukómu
 • operácie strabizmu
 • rekonštrukčné operácie po úrazoch predného segmentu oka
 • plastické operácie mihalníc a spojovky

Liečba vlhkej formy vekom podmienenej degenerácie makuly

 • aplikácia antirastových faktorov do sklovca

Laserová liečba

 • laserová koagulácia sietnice
 • laserová iridotómia
 • YAG laserová kapsulotómia
 • Selektívna laserová trabekuloplastika

Tím

Ďalší členovia tímu

Kontakty na ambulancie a oddelenie:

4. POSCHODIE – PCHD: 

Mikrochirurgická ambulancia 033/59 38 946

Metabolicko-cievna ambulancia 033/59 38 965

Retinologická ambulancia 033/59 38 964

Očné oddelenie – lôžková časť 033/59 38 947

1.  POSCHODIE – PCHD:

Glaukómová ambulancia 033/59 38 907

Kontakty na vedenie oddelenia:

 • Očné oddelenie
  033 59 38 947
  Lekárska izba: 033 59 38 967
 • Primár oddelenia
  MUDr. Jana Mattová
  033 593  969
  jana.mattova@fntt.sk 
 • Vedúca sestra oddelenia
  Mgr. et. Mgr. Jana Kloknerová
  033 59 38 966
  jana.kloknerova@fntt.sk

JEDNOTKY A AMBULANCIE/PRACOVISKÁ

MIKROCHIRURGICKÁ AMBULANCIA

Vedúci lekár: MUDr. Jana Mattová

Ambulantní lekári: MUDr. Lucia Cepková, MUDr. Eva Svoradová

Vyšetrenie a objednávanie pacientov na operačné výkony (katarakta, pterýgium, plastické operácie mihalníc pri ochoreniach dermatochaláza, entropium, ektropium, ptóza, nádory mihalníc a spojovky s/bez histlogického vyšetrenia)

Vyšetrenie akútnych pacientov s úrazmi oka, vrátane všetkých penetračných a perforačných poranení s/bez CT s poskytnutím operačného primárneho ošetrenia a hospitalizácie pacienta.

Vyšetrenie pacientov s amóciou sietnice, indikácia ďalšieho postupu s primárnou pneumoretinopexiou v indikovaných prípadoch.

Objednávanie pacientov na operácie sekundárnej katarakty (laserové YAG kapsulotómie a chirurgické pulírovanie zadnej kapsuly, kapsulektomia via pars plana)

Špecializované vyšetrenia:

Biometrické vyšetrenie oka: keratometria zakrivenia rohovky, meranie hĺbky prednej komory, zmeranie axiálnej dĺžky oka, výpočet opptickej mohutnosti vnútroočnej šošovky

Sonografické vyšetrenie predného a zadného segmentu oka

Ambulantné hodiny: MUDr. Lucia Cepková, MUDr. Eva Svoradová

Po - Štv:   7:00 – 8:00 príprava pacientov na operáciu

                   8:00 - 9:00 preväzy po operačných výkonoch

                   9:00 – 14:00 ambulantné vyšetrenia

Piatok:      8:00 - 13:00 laserové operácie

Telefonické objednávanie pacientov: Po – Pi : 13:00 -14:30

Kontakt:  033/5938 946 (4. poschodie)

METABOLICKO – CIEVNA AMBULANCIA

Vedúci lekár: MUDr. Kristína Jurdáková

Ambulantní lekári: MUDr. Adela Baloníková

Diferenciálna dg. a laserová liečba diabetickej retinopatie, venóznych a arteriálnych oklúzii, dispenzarizácia pacientov s NPDR gr 2, 3 a PDR, indikácia laserovej liečby sietnice, sledovanie DME a edému pri venóznych oklúziách a liečba antirastovými faktormi aplikovanými intravitreálne.

Špecializované vyšetrenia:

Fluoroangiografické vyšetrenie FAG: miniinvazívne vyšetrenie sietnice a sietnicových ciev s kontrastnou látkou podanou do žily pacienta a následným fotografovaním očného pozadia s filtrami. Fotodokumentácia zobrazí chorobné zmeny na cievach a sietnici u diabetikov a u pacientov s cievnymi príhodami.

OCT vyšetrenie makuly: neinvazívne vyšetrenie vrstiev sietnice v oblasti žltej škvrny, slúži na sledovanie opuchu sietnice v centrálnej časti, ktorý výrazne zhoršuje videnie pacientov s diabetickou retinopatiou a po cievnych príhodách. 

angio OCT makuly

Operačné výkony:

Laserová fotokoagulácia sietnice: fotodeštrukcia argonovým laserom chorého tkaniva sietnice a choriokapilárnej siete, vykonáva sa ambulantne v lokálnej kvapkovej anestéze cez kontaktnú fundoskopickú šošovku naloženú na oko. Zákrok je bezbolestný a pacient môže niekoľko dní po zákroku pozorovať zmeny vo videní (tmavé škvrny, rozmazané videnie, zhoršené videnia za šera)

Intravitreálna aplikácia liekov: v lokálnej kvapkovej anestéze aplikujeme liek do sklovca na zmiernenie opuchu v oblasti makuly a na zastavenie rastu novotvorených ciev tzv neovaskularizácií.

Ambulantné hodiny:

Po:             7:00 – 12:00 plánované FAG vyšetrenia 

UT – Štv:   7:00 - 9:00    FAG vyšetrenia

                  9:00 – 12:30  ambulantné vyšetrenia a kontroly   

                   13:00 – 14:30 laserová liečba sietnice

Piatok:      7:00 -12:30 objednané laserové výkony     

Telefonické objednávanie pacientov: Po –Pi: 13:00 – 14:30

Kontakt:  033/5938 965 (4. poschodie)

GLAUKÓMOVÁ AMBULANCIA

Vedúci lekár: MUDr. Micheala Škultétyová 

Ambulantní lekári: MUDr. Eva Svoradová

Diferenciálna dg glaukómoveho ochorenia a indikácia liečby, nastavenie pacienta na lokálnu liečbu, indikácia chirurgickej (TE, BI, extrakcia šošovky, extrakcia šošovky s cor vitrektomiou) a laserovej liečby, dispenzarizácia pacientov s PGOU, PGUU, sekundárnym glaukomom.

Vyšetrenie akútnych pacientov s glaukómovým záchvatom, indikácia liečby resp. navrhnutá hospitalizácia.

Indikácia a realizácia laserovej iridotomie na laserovej ambulancii, SLT, cyklofotokoagulácia

Špecializované vyšetrenia:

Gonioskopia: vyšetrenie komorového uhla (rohovkovodúhovková oblasť) pomocou kontaktnej šošovky naloženej na oko po znecitlivení oka kvapkami. Slúži na vyhodnotenie otvorenosti komorového uhla medzi dúhovkou a rohovkou a sledovanie chorobných zmienv oblasti trámčiny, ktorá slúži na odvádzanie vnútroočnej tekutiny.

OCT vyšetrenie KU,

OCT PNO /RNFL (Posterior pole mapa ev analýza asymetrie)/vrstva gangliových buniek: neinvazívne vyšetrenie zrakového nervu, vrstvy nervových vlákien a vrstvy gangliových buniek na princípe nizkokoherenčnej interferometrie s vysokým rozlíšením zobrazených štruktúr. Slúži na sledovanie dynamiky zmien na zrakovom nerve, vyhodnocuje stav neuroretinálneho lemu (okraj terča) v 6 výsekoch vzhľadom na vek, porovnáva symetriu nálezu medzi očami.

Perimeter (glaukómový program, neurologický program): slúži na vyšetrenie rozsahu a zmien zorného poľa. Vyšetruje sa každé oko zvlášť, pacient vyšetrovaným okom pozerá rovno pred seba na značku v centre prístroja a súčasne sa mu objavujú v zornom poli farebné značky rôznej intenzity. Pacient vždy pri vzhliadnutí značky stlačí tlačidlo prístroja. Takto sa zistia aj malé výpadky a zmeny v zornom poli, ktoré sa volajú skotómy.   

Nonkontaktná a aplanačná tonometria, VOT krivka: meranie vnútroočného tlaku s bezkontaktným tonometrom,  ktorý fúkne do oka vzduch a prístroj zmeria oploštenie rohovky, alebo kontaktnou šošovkou po znecitlivení oka.

Pachymetria: meranie hrúbky rohovky slúži na prepočet hodnoty vnútroočného tlaku, pretože hrubšia rohovka kladie väčší odpor meraciemu prístroju a dochádza tak k falošne pozitívnemu nálezu zvýšeného očného tlaku.

Operačné výkony:

 1. Laserové operácie

Zákroky vykonávame ambulantne v lokálnej kvapkovej anestézii, bolestivosť  zákroku je minimálna, Po laserovej operácii je pacient schopný vykonávať väčšinu denných aktivít už na druhý deň po zákroku. Operáciu je možné vykonať opakovane pre lepšiu kontrolu vnútroočného tlaku.

Laserová iridotomia (LI): do dúhovky sa urobí laserom malý drenážny otvor, ktorý zabezpečuje cirkuláciu vnútroočnej tekutiny a tým zabraňuje vzniku glaukomoveho záchvatu s uzavretím komorového uhla dúhovkou.

SLT (selektívna laserová trabekuloplastika):  laserovým lúčom sa otvárajú kanáliky trámčiny v oblasti komorového uhla deštrukciou pigmentových buniek. Je určený na liečbu glaukomu s otvoreným komorovým uhlom, pigmentového a pseudoexfoliatívneho glaukómu.

Cyklofotokoagulácia diodovým laserom: alternatíva k filtračným operáciam, laserová deštrukcia riasnatého telieska produkujúceho vnútroočnú tekutinu.

 1. Klasická chirurgia

Operácie oka sú spojené s niekoľko dňovou hospitalizáciou, vykonávajú sa v lokálnej injekčnej anestézii okolo oka alebo za okom.

 Trabekulektómia: patrí medzi klasické chirurgické operácie oka, ktoré zvyšujú odtok vnútroočnej tekutiny z oka náhradnou cestou (otvorom v oblasti komorového uhla aj v kombinácii s drenážnym implantátom)

Cyklokryokoagulácia: operácia znižuje tvorbu vnútroočnej tekutiny  deštrukciou riasnatého telesa pomrazením.

Extrakcia šošovky: klasická operácia s implantáciou vnútroočnej šošovky uvoľňuje priestor za dúhovkou a otvára komorový uhol, čím sa zlepšuje odtok tekutiny a znižuje očný tlak. Može byť spojená s tzv. core vitrektomiou, kedy sa spoza šošovky odseká časť sklovca.

Ambulantné hodiny:

Ut – Štv: 7:00 – 14:30 

Str: 7:00 – 14:30 perimetrické vyšetrenia 

Pi: 7:00 – 13:00 laserové operácie

Telefonické objednávanie pacientov:  Ut – Štv  10:00 -12:00

Kontakt:  033/5938 907 (prízemie)

RETINOLOGICKÁ AMBULANCIA

Vedúci lekár: MUDr. Jana Mattová

Ambulantní lekári: MUDr. Pavol Šalát, MUDr. Adela Baloníková, MUDr. Zuzana Jamrichová

Diferenciálna diagnostika vlhkej formy VPDM, indikácia liečby antirastovými faktormi a aplikácia liečiv intravitreálne, dispenzarizácia pacientov s vlhkou formou VPDM.

Vyšetrenie a sledovanie pacientov s inými ochoreniami makuly (ERM, makulárne diery, periférne sietnicové diery, retinoschýzy, chorioidálne névy a TU, chorioretinitídy. Indikácia konzervatívnej a chirurgickej liečby.

Telefonické objednanie pacientov: Po-Pi: mikrochirurgická ambulancia 13:00 -14:30

VŠEOBECNÁ KONZILIÁRNA AMBULANCIA

Konziliárna a konzultačná činnosť

Vyšetrenia pre všetky ostatné ochorenia oka a adnexov, vrátane zápalových ochorení predného segmentu, zápalové ochorenia NO, endokrinné orbitopatie, ochorenia slznej žľazy a slzných ciest vrátane nepriechodnosti s indikáciou DCR v spolupráci s ORL oddelením.

Ambulantné hodiny:

Pondelok: 7:00 – 14:30 
Štvrtok:      7:00 – 14:30 MUDr. Jana Mattová

Telefonické objednávanie akútnych pacientov lekárom: Po – Pi : 7:00 -14:30

Telefonické objednávanie pacienta: Po - Pi : 10:00 -12:00

Kontakt: 033/5938 907

OČNÉ ODDELENIE – LÔŽKOVÁ ČASŤ

Súčasťou starostlivosti o očného pacienta je nutnosť hospitalizácie pre liečbu komplikovaných a akútnych stavov (vnútroočné zápaly, úrazy, arteriálne a venózne oklúzie, akútne glaukómové záchvaty), pre operácie v celkovej anestéze (strabizmy, komplikované katarakty, vitreoretinálne operácie, operácie odlúpenej sietnice) a pre operácie glaukómu. Všetky stavy a operačné výkony, ktoré  vyžadujú následnú zdravotnú starostlivosť, zabezpečí  8 lôžok. Poskytujeme 24 hodinovú hospitalizáciu pre pacientov s operáciou katarakty. Plánované sú aj hospitalizácie pacientov v ústavnej diagnostike a liečbe chronických ochorení (PGOU, dystrofie sietnice, neuropatie, endokrinné orbitopatie).

Kontakt: 033/5938 907