Fakultná Nemocnica Trnava
A. Žarnova 11,
917 75 Trnava
Zavolajte nám 24/7
033/59 38 111

Mgr. Mária Patoprstá

Ústav patológie
Poverená vedúca zdravotnícka laborantka
Email:
maria.patoprsta@fntt.sk
Telefón:
+421 33 59 38 551

O vedúcej laborantke:

Mgr. Mária Patoprstá je poverenou vedúcou zdravotníckou laborantkou od júla 2023. V Ústave patológie FN Trnava pôsobí od roku 2018 ako špecializovaná cytologická laborantka. Pracovné skúsenosti získala na anatomicko-patologickom oddelení NsP Ružinov od 1986.

Od roku 2010 je členom Rady regionálnej komory medicínsko-technických pracovníkov v Trenčíne.

V rokoch 2014 – 2020 pôsobila na Trnavskej univerzite na Fakulte ako externý pedagóg na katedre LVM.

Od roku 2016 je členkou dobrovoľníckej skupiny Vŕby.

Vzdelanie a atestácie:

1986    Stredná zdravotnícka škola, Bratislava

Odbor: zdravotnícky laborant

1990    Inštitút pre ďalšie vzdelávanie stredných zdravotníckych pracovníkov, Bratislava

Špecializačné štúdium

Odbor: Histológia

2007    Slovenská zdravotnícka univerzita, Bratislava

Špecializačné štúdium

Odbor: Vyšetrovacie metódy v klinickej cytológii

2013    Trnavská univerzita, Trnava

Bakalárske štúdium

Odbor: Verejné zdravotníctvo

2015    Vysoká škola sv. Alžbety, Bratislava

Magisterské štúdium

Odbor: Verejné zdravotníctvo

2022    ISOhelp, Bratislava

Akreditovaný vzdelávací program na činnosť manažéra kvality v laboratórnej praxi