Fakultná Nemocnica Trnava
A. Žarnova 11,
917 75 Trnava
Zavolajte nám 24/7
033/59 38 111

RNDr. Iveta Andelová

Patologicko-anatomické oddelenie
Vedúca laborantka
Email:
iveta.andelova@fntt.sk
Telefón:
+421 33/593 85 51

O vedúcej laborantke:

RNDr. Iveta Andelová pracuje vo FN Trnava od roku 1983, vo funkcii vedúcej laborantky patologicko – anatomického oddelenia od roku 2014. Od roku 2013 pôsobí na Trnavskej univerzite na Fakulte zdravotníctva a sociálnej práce ako odborná asistentka na katedre Laboratórnych vyšetrovacích metód.

Vzdelanie a atestácie:

1997
Trnavská univerzita v Trnave

Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce
Odbor: Laboratórna medicína (Mgr.)

2004
Trnavská univetzita v Trnave

Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce

Rigorózne štúdium v odbore Laboratórne vyšetrovacie metódy (RNDr.)

2015

Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave

Špecializačné štúdium

Odbor: Vyšetrovacie metódy v histopatológii

2017
Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave

Špecializačné štúdium

Odbor: Zdravotnícky manažmet a financovanie

Publikačná činnosť:

  • Karentovaný časopis: K životnému jubileu prof. MUDr. Štefana Kopeckého, PhD.; Česko – Slovenská patologie a soudní lékařství, ročník 52, 3/2016, 172s.