Fakultná Nemocnica Trnava
A. Žarnova 11,
917 75 Trnava
Zavolajte nám 24/7
033/59 38 111

PhDr. Marianna Köröczová

Oddelenie centrálnych operačných sál
Vedúca sestra
Email:
Marianna.koroczova@fntt.sk
Telefón:
+421 33 59 38 849

Krátky popis osoby

PhDr. Marianna KÖRÖCZOVÁ, narodená 12.10.1978 v Rimavskej Sobote

Od roku 2003 pôsobí vo Fakultnej nemocnici Trnava, od roku 2019 je vedúcou sestrou Centrálnych operačných sál  vo Fakultnej nemocnici Trnava.

Vzdelanie:

2014 – 2015    Trnavská univerzita v Trnave, Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce

Rigorózna skúška a udelený akademický titul PhDr., Študijný odbor 7.4.1. ošetrovateľstvo

2009 – 2011    Trnavská univerzita v Trnave, Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce

Štátna skúška a udelený akademický titul Mgr. Študijný odbor 7.4.1. ošetrovateľstvo

2006 – 2009    Trnavská univerzita v Trnave, Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce

Štátna skúška a udelený akademický titul Bc., Študijný odbor 7.4.1. ošetrovateľstvo

2004 – 2006    Stredná zdravotnícka škola, Daxnerova 6, Trnava, Študijný odbor 5356 70 diplomovaná operačná sestra

2005 – 06. 2005 Slovenská Zdravotnícka Univerzita, Fakulta ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií, Bratislava, Kurz o špecializácii v špecializačnom odbore Inštrumentovanie v operačnej sále

2001 – 2003    Stredná zdravotnícka škola, Šafárikova 3, Rožňava, Študijný odbor 5325 7 diplomovaná všeobecná sestra

1993 – 1997    Stredná zdravotnícka škola, Šafárikova 3, Rožňava, Študijný odbor 5301 6 všeobecná sestra

Publikačná činnosť:

  • Marianna Köröczová, 2015, Riziká psychickej a fyzickej záťaže v práci sestry v operačnej sále – rigorózna práca, Trnavská Univerzita v Trnave
  • Marianna Köröczová, 2011, Štandardizácia asistencie pri operačnom výkone – stabilizácia chrbtice, absolventská práca, Trnavská Univerzita v Trnave
  • Marianna Köröczová, 2009, Komplexná ošetrovateľská starostlivosť o pacienta s úrazom chrbtice, absolventská práca, Trnavská Univerzita v Trnave