Fakultná Nemocnica Trnava
A. Žarnova 11,
917 75 Trnava
Zavolajte nám 24/7
033/59 38 111

MUDr. Róbert Hlávek, PhD.

Gynekologicko – pôrodnícka klinika
Prednosta
Telefón:
+421 33 5938 525
Email
robert.hlavek@fntt.sk

Krátky popis osoby

Lekár MUDr. Róbert Hlávek, PhD. po skončení Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave v roku 1999 pôsobí vo Fakultnej nemocnici Trnava. Od roku 2015 zastáva funkciu vedúceho lekára oddelenia pre rizikovú graviditu. V roku 2016 bol menovaný zástupcom primára na Gynekologicko – pôrodníckej klinike FN Trnava. Od septembra 2016 je predsedom občianskeho združenia Gynekologicko – pôrodníckej kliniky „HELGA“. Od januára 2019 je prednostom Gynekologicko – pôrodníckej kliniky vo Fakultnej nemocnici Trnava. Od augusta 2019 bol Ministerstvom zdravotníctva SR vymenovaný do funkcie krajského odborníka pre odbor gynekológia a pôrodníctvo v Trnavskom samosprávnom kraji.

Vzdelanie a atestácie:

1999 – Lekárska fakulta Univerzita Komenského v Bratislave (MUDr.)
2008 – Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce Trnavskej univerzity (PhD.)

 • Hlavný odbor: Verejné zdravotníctvo
 • Názov práce: Rizikové faktory a hroziaci predčasný pôrod
 • Dátum dizertačnej skúšky: 04/2005

2010 – špecializačná skúška: Gynekológia a pôrodníctvo Fakulta zdravotníckych a špecializačnýchštúdií, Slovenská zdravotnícka univerzita, Bratislava

 • Hlavný odbor: Gynekológia a pôrodníctvo
 • Vedľajší odbor: Ultrazvuk v gynekológii a pôrodníctve
 • Súvisiace kurzy: V.I.S.U.S. – VIENNA INTERNATIONAL SCHOOL OF ULTRA SONOGRAPHY 2009-
  2019 (11x)

Publikačná činnosť

 • Zahumensky, Hlavek, Braticak, Bucko M3.: Vaginal delivery with prior cesarean delivery following
  appendix rupture and diffuse purulent peritonitis in a patient with complete wound dehiscence.
  Int J Gynaecol Obstet. 2017 Mar;136(3):355-356. doi: 10.1002/ijgo.12081. Epub 2017 Jan 3.
 • Záhumenský J., Hlávek R., Dečková J., Lachký O., Dečkov I., (Trnava): Ako možno zredukovať
  frekvenciu cisárskych rezov na pracovisku o 12%? XXXIII. CELOSTÁTNÍ KONFERENCI
  PERINATOLOGIE A FETOMATERNÁLNÍ MEDICÍNY, Ústí nad Labem, 2016.
 • Záhumenský J., Hlávek R., Dečková J., Dečkov I., Lachký O.: Panelová diskuze na téma:
  „Očkování proti HPV v gynekologické praxi, Karlovy Vary, 2016.
 • Záhumenský J., Hlávek R., Dečková J., Dečkov I., Lachký O.: V ktorých skupinách rodičiek
  môžeme bezpečne znižovať podiel cisárskych rezov. Karlovy Vary, 2016.

Odborný garant: Vedecká pracovná schôdza, Slovenskej lekárskej spoločnosti a Spolku lekárov
v Trnave. Trnava, 28.03.2019
Odborný garant a predseda výboru: Organizačno – metodický seminár gynekológov, pôrodníkov a
neonatológov Trnavského a Nitrianskeho samosprávneho kraja, Hotel Holiday Inn, Trnava, 3. máj
2019

 • Marcinkechová, Ľ., Hlávek, R., Dečkov, I.: Torzia adnex u mladistvej pacientky. Trnava, 2019.
 • Bratičák, M., Hlávek, R., Dečkov, I.: Cervikálna gravidita – multidisciplinárny prístup. Trnava,
  2019.
 • Hlávek, R.: Rozbor perinatálnej mortality a morbidity za rok 2018 v Trnavskom
  samosprávnom kraji. Trnava, 2019.

Celoslovenský rozbor perinatálnej a materskej morbidity a mortality za rok 2018 s medzinárodnou
účasťou, Nižná nad Oravou, 31. máj – 1. jún 2019

 • Hlávek, R.: Regionálna analýza perinatologických ukazovateľov v SR za rok 2018, Analýza
  Trnavského kraja, Nižná nad Oravou, 2019.
  Celoštátna analýza onkogynekologických ochorení, Lúčky, 23.11.2019
 • Hlávek, R.: Analýza gynekologických neoplázií TSK za rok 2018 (Trnavský kraj)