Fakultná Nemocnica Trnava
A. Žarnova 11,
917 75 Trnava
Zavolajte nám 24/7
033/59 38 111

MUDr. Rastislav Husťak, PhD.

Gastroenterologické oddelenie
Primár
Tel. kontakt:
Email:
rastislav.hustak@fntt.sk

Vzdelanie

 • Lekárska fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach  (2001 – 2006)
 • Gymnázium,  Medzilaborce  (1998 – 2001)
 • Základná škola, Výravá  (1989 – 1998)

Certifikáty

 • Školenia v diagnostickej a intervenčnej endosonografii (2022 – 2023)
 • Certifikovaná činnosť v endoskopickej retrográdnej cholangiopankreatikografii (2019)
 • Certifikovaná činnosť v diagnostickej a intervenčnej ezofagogastroduodenoskopii (2018)
 • Doktorandské štúdium 1. LF Karlova univerzita, Praha
 • Diplom v špecializačnom odbore GASTROENTEROLÓGIA (04/2014)
 • Diplom v špecializačnom odbore INTERNÁ MEDICÍNA (05/2011)

Ocenenia

 • Cena Slovenskej gastroenterologickej spoločnosti za najlepšiu publikáciu za rok 2022
 • Cena ministra zdravotníctva českej republiky za významnú publikáciu v gastroenterologickej oblasti (2022)
 • Cena za najlepší abstrakt zo Slovenskej republiky (UEGW, 2016)