Fakultná Nemocnica Trnava
A. Žarnova 11,
917 75 Trnava
Zavolajte nám 24/7
033/59 38 111

MUDr. PharmDr. Zuzana Javorová-Rihová

Referát klinickej farmakológie, Referát biomedicínskeho výskumu a Referát klinického skúšania
Klinický farmakológ
Telefón:
+421 33 5938 323
Email
zuzana.javorova@fntt.sk

Krátky popis osoby

MUDr. PharmDr. Zuzana Javorová-Rihová je lekárkou so špecializáciou v oblasti klinickej farmakológie. Vo Fakultnej nemocnici Trnava pracuje od roku 2006, ako klinický farmakológ pre hospitalizovaných pacientov od roku 2017. Je krajským odborníkom MZ SR pre klinickú farmakológiu pre VÚC Trnava a v oblasti klinickej farmakológie pôsobí ako externý konzultant pre viaceré inštitúcie.

Vzdelanie a atestácie:

2000 – Univerzita Komenského v Bratislave, Farmaceutická fakulta (PharmDr.)
2006 – Univerzita Komenského v Bratislave, Lekárska fakulta (MUDr.)
2013 – postupová skúška zo spoločného internistického kmeňa
2015 – špecializačná skúška v špecializačnom odbore klinická farmakológia

Výkony:

 • klinicko-farmakologické konzultácie pre hospitalizovaných pacientov:
  • antibiotická liečba
  • analýza farmakoterapie
  • úprava dávkovacích režimov s ohľadom na funkcie eliminačných orgánov
  • interpretácia sérových koncentrácií liečiv
  • posudzovanie rizika teratogenity + liečba v období tehotenstva
 • hlásenie nežiaducich účinkov liekov
 • práca v komisiách (Etická komisia, Komisia pre racionálnu farmakoterapiu a liekovú politiku,
  Komisia pre racionálnu antibiotickú liečbu)