Fakultná Nemocnica Trnava
A. Žarnova 11,
917 75 Trnava
Zavolajte nám 24/7
033/59 38 111

MUDr. Mária Soľavová

Klinika infektológie
Primárka
Telefón:
+421 33 5938 767
Email
maria.solavova@fntt.sk

Krátky popis osoby

Zameriava sa najmä na problematiku infekčných ochorení v zmysle diagnostiky, liečby i prevencie. Tiež je členom Komisie pre racionálnu farmakoterapiu a liekovú politiku FN Trnava, je členkou Kategorizačnej komisie MZ SR, taktiež členka výboru Slovenskej spoločnosti infektológov a iných odborných organizácií.

Vzdelanie a atestácie:

1985 – Gymnázium Nová Baňa

1991 – Lekárska fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika Košice  (MUDr)

1997 – špecializácia v odbore Vnútorné choroby 1. stupňa

2003 – špecializácia v odbore prenosné choroby

2017 – špecializácia zdravotnícky manažment a financovanie

2019 – odborný zástupca v povolaní lekár v študijnom odbore všeobecné lekárstvo a špecializačnom odbore infektológia

Publikačná činnosť:

  • Strehárová, A., Kršáková A., Soľavová M: Raritný prípad VHA s AKI, Internal medicine ISSN 1335.-8359, S4/2017: 14-15
  • Kršáková A., Soľavová, M., Strehárová, A.: Zázračné MMS?, 8.celoslovenská infektologická konferencia, Nitra 10/ 2014 In. Zborník abstraktov ISBN: 978-80-8152-163-8-s.35
  • Strehárová, A., Soľavová, M., Kršáková., A, Sokolová, J:Ranový šarlach so septickým priebehom u 5-ročného dieťaťa. In: XVI. česko-slovenský kongres o infekčných nemocech. – Ostrava : Klinika infekčního lékařství FN Ostrava, SANOPHARM CZ s.r.o., 2012. – ISBN 978-80-260-2286-2.