Fakultná Nemocnica Trnava
A. Žarnova 11,
917 75 Trnava
Zavolajte nám 24/7
033/59 38 111

MUDr. Ivan Dečkov, MBA

Primár
Primár
Telefón:
+421 33 5938 500
Email
ivan.deckov_gy@fntt.sk

Krátky popis osoby

Lekár MUDr. Dečkov Ivan MBA po ukončení štúdia na Lekárskej fakulte Univerzity Komenskéhov Bratislave v roku 2003, pôsobí vo Fakultnej nemocnici Trnava na Gynekologicko-pôrodníckej klinike. V júni 2012 bol vymenovaný zástupcom primára na Gynekologicko – pôrodníckej klinike Fakultnej nemocnice v Trnave. V apríli 2017 bol menovaný primárom Gynekologicko – pôrodníckej kliniky vo Fakultnej nemocnici Trnava.

Vzdelanie a atestácie:

Vzdelanie:   Gymnázium Jána Holého, Trnava 1992/1996
Materiálovo-technologická fakulta STU Bratislava 1996/1997
Univerzita Komenského, Lekárska fakulta, všeobecné lekárstvo 1997/2003
Vysoká škola DTI , n.o., profesijný titul  “MBA“ – 2018

Doplnkové vzdelanie : Atestácia v odbore Gynekológia – pôrodníctvo
Zaradený v subšpecializácií-materno-fetálna medicína, SZÚ Bratislava
Kurzy absolvované v Institut postgraduálního vydelávaní ve zdravotnictví – ČR
Odborná stáž- Nemocnice Vyškov-Gyn.pôr.odd.
Odborná stáž- Nemocnice Ostrava-Pôrodnicko-gynekologická klinika

Výkony

  • Top výkon – peripartálna hysterektómia s embolizáciou uterinných ciev