Fakultná Nemocnica Trnava
A. Žarnova 11,
917 75 Trnava
Zavolajte nám 24/7
033/59 38 111

doc. MUDr. Andrej Klepanec, Ph.D., MPH, EBIR

Rádiologická klinika
Prednosta Rádiologickej kliniky FN Trnava a SZU a TU
Telefón:
+421 33 5938 908
Email
andrej.klepanec@fntt.sk

Vzdelanie a atestácie:

1998 – 2005     Lekárska fakulta Univerzity Komenského Bratislava, odbor: všeobecné

lekárstvo

2005 – 2010    Postgraduálne štúdium v odbore Rádiológia, Slovenská zdravotnícka

univerzita, Bratislava

2005 – 2012     Doktorandské štúdium v odbore Rádiológia, Lekárska fakulta Masarykova

univerzita Brno

2011 – 2013     Európska kvalifikácia v intervenčnej rádiológii

2012 – 2015     Špecializačné štúdium Odborník na riadenie vo verejnom zdravotníctve

Master of Public Health, Fakulta verejného zdravotníctva, Slovenská

zdravotnícka univerzita, Bratislava

Výkony

  • Endovaskulárna liečba akútnej ischemickej cievnej mozgovej príhody
  • Embolizácia myómov maternice, prostaty, intrakraniálnych aneuryziem
  • Endovaskulárna liečba periférneho arteriálneho ochorenia, AV fistúl
  • Endovaskulárna liečba ochorení brušnej aorty
  • Intervenčná onkológia u malígnych ochorení pečene
  • Endovaskulárna liečba kritickej končatinovej ischémie, diabetickej nohy
  • Muskuloskeletálne intervenčné výkony
  • Biopsie/drenáže pod kontrolou zobrazovacích modalít

Publikačná činnosť

Klepanec A, Harsany J, Haring J, Mako M, Hoferica M, Rusina M, Cisar J, Krastev G. Endovascular treatment of acute ischemic stroke in patients with recurrent intracranial large vessel occlusion. Interv Neuroradiol. 2020 Mar 17:1591019920911532.

Klepanec A, Salat D, Harsany J, Hoferica M, Krastev G, Haring J, Mako M, Janega P, Lehotska V. Neurointerventionalist and patient radiation doses in endovascular treatment of acute ischemic stroke. Cardiovasc Intervent Radiol. 2020. Apr;43(4):604-612.

Gershan V, Homayounieh F, Singh R, Avramova-Cholakova S, Faj D, Georgiev E, Girjoaba O, Griciene B, Gruppetta E, Hadnadjev Šimonji D, Kharuzhyk S, Klepanec A, Kostova-Lefterova D, Kulikova A, Lasic I, Milatovic A, Paulo G, Vassileva J, Kalra MK. CT protocols and radiation doses for hematuria and urinary stones: Comparing practices in 20 countries. Eur J Radiol. 2020 Feb 29;126:108923.

Klepanec A, Mistrik M, Altaner C, Valachovicova M, Olejarova I, Slysko R, Balazs T, Urlandova T, Hladikova D, Liska B, Tomka J, Vulev I, Madaric J. No Difference in Intraarterial and Intramuscular Delivery of Autologous Bone-Marrow Cells in Patients with Advanced Critical Limb Ischemia. Cell Transplant. 2012;21(9):1909-1918.

Klepanec A, Balazs T, Bazik R, Madaric J, Zilinska Z, Vulev I. Pharmacomechanical thrombectomy for treatment of acute transplant renal artery thrombosis. Ann Vasc Surg. 2014 Jul;28(5):1314.e11-4.

Vulev I, Klepanec A, Balázs T, Holomáň M. Endovascular treatment of late in-stent-graft dissection after thoracic endovascular aneurysm repair. Cardiovascular and Interventional Radiology 2011;34(4):864-867. ISSN 0174-1551.

Madaric J, Klepanec A, Mistrik M, Altaner C, Vulev I. Intra-arterial Autologous Bone Marrow Cell Transplantation in a Patient with Upper-extremity Critical Limb Ischemia. Cardiovasc Intervent Radiol. 2013;36(2):545-548.

Vulev I, Klepanec A, Maďarič J, Tomka J, Šefránek V. Endovascular Treatment of a Giant Aorto-Ostial Renal Artery Pseudoaneurysm. Annals of Vascular Surgery 2011;25(8):1140.e13-6. ISSN 0890-5096.

Madaric J, Klepanec A, Valachovicova M, Mistrik M, Bucova M, Olejarova I, Necpal R, Madaricova T, Paulis L, Vulev I. Characteristics of responders to autologous bone marrow cell therapy for no-option critical limb ischemia. Stem Cell Res Ther. 2016 Aug 17;7(1):116.

Vulev I, Klepanec A, Bazik R, Balazs T, Illes R, Steno J. Endovascular treatment of internal carotid and vertebral artery aneurysms using a novel pericardium covered stent. Interv Neuroradiol. 2012;18(2):164-171.

Madaric J, Klepanec A, Valachovicova M, Mistrik M, Bucova M, Olejarova I, Necpal R, Madaricova T, Paulis L, Vulev I. Characteristics of responders to autologous bone marrow cell therapy for no-option critical limb ischemia. Stem Cell Res Ther. 2016;17;7(1):116.

Vulev I, Klepanec A, Balazs T, Bazik R, Madaric J. Percutaneous Internal Thoracic Artery Approach in the Treatment of Type II Endoleak. Journal of Vascular and Interventional Radiology 2013; 24(6): 911–913.

Zilinska Z, Chrastina M, Trebaticky B, Breza J Jr, Slobodnik L, Breza J, Bujdak P, Madaric J, Vulev I, Klepanec A. Vascular complications after renal transplantation. Bratisl Lek Listy 2010;111(11):586-589. ISSN 0006-9248.

Altaner C, Altanerova V, Cihova M, Hunakova L, Kaiserova K, Klepanec A, Vulev I, Madaric J. Characterization of mesenchymal stem cells of “no-options” patients with critical limb ischemia treated by autologous bone marrow mononuclear cells. PLoS One. 2013; 12;8(9):e73722.

Jánošíková L, Juričeková M, Horváthová M, Nikodemová D, Klepanec A, Šalát D. Risk evaluation in the low-dose range CT for radiation-exposed children, based on DNA damage. Radiat Prot Dosimetry. 2019;186(2-3):163-167.

Klepanec A, Vulev I, Mistrík M, Maďarič J. Terapeutická angiogenéza v liečbe pacientov s kritickou končatinovou ischémiou. Lekárský obzor 2011;4:171-174.

Klepanec A, Vulev I, Balázs T, Bažík R, Mistrík M, Necpal R, Tomka J, Kozlovská T, Maďarič J. Autológna transplantácia kmeňových buniek u pacienta s kritickou končatinovou ischémiou – 12 mesačné sledovanie – kazuistika. Slovenská rádiológia 2010;17(2):9-12.

Klepanec A, Vulev I, Balázs T, Bažík R, Mikuláš J. Možnosti endovaskulárnej liečby u pacientov s kritickou končatinovou ischémiou. Vaskulárna medicína 2011;3(3):98-102.

Klepanec A, Vulev I, Balázs T, Bažík R, Maďarič J, Kozlovská T, Hladíková D. Pokroky v endovaskulárnej liečbe žilovej trombózy. Vaskulárna medicína 2010;2(1):33-36.

Klepanec A, Vulev I, Vozár M, Balázs T, Stanová Ľ. Metódy postkatetrizačnej hemostázy pri periférnych vaskulárnych intervenciách. Slovenská rádiológia 2009;16(2):89-94.

Klepanec A, Vulev I, Vozár M, Maďarič J, Balázs T, Holomáň M. Intravaskulárny ultrazvuk (IVUS) a jeho použitie vo vaskulárnej intervenčnej rádiológii. Slovenská rádiológia 2009;16(1):24-32.

Klepanec A, Vulev I, Balázs T, Bažík R, Mikuláš J, Majerčík M. Endovaskulárna liečba kritickej končatinovej ischémie. Lekárský obzor 2010;1:27-28.

Klepanec A, Vulev I, Balázs T, Bažík R, Drangova E, Mikuláš J. Endovaskulárna liečba kritickej končatinovej ischémie. Kardiol. Prax 2013;11(2):81-85.

Klepanec A, Rác M, Streško M. Možnosti intervenčnej rádiológie v liečbe pacientov s hepatocelulárnym karcinómom. Slovak Journal of Health Sciences.. Roč. 7, č. 1(2016), s. 100-115.

Husťák R, Ušák J, Kudlová D, Klepanec A, Závada F, Martínek J. Prvé skúsenosti s digitálnym Spyglass™ DS na Slovensku z gastroenterologického pracoviska FN Trnava. Gastroent Hepatol 2015; 69(5): 418–423.

Štrelinger J, Klepanec A, Veselková J. Liečba závažnej epistaxy. In Lek Obzor, 64, 2015, 2:79-81.

Maďarič J, Tóth M, Balázs T, Urlandová T, Drangová E, Hladíková D, Mikuláš J, Bažík R, Margitfalviová J, Klepanec A, Vulev I. Aneuryzma abdominálnej aorty – perkutánne endovaskulárne riešenie. Vask. Med. 2013, Suplement S2:10-14.

Maďarič J., Vulev I, Klepanec A, Urlandová T, Balázs T, Hladiková D, Bažík R, Margitfalviová J, Liška B. Karotický stenting u osemdesiatnikov v centre s vysokým počtom výkonov. Cardiology Lett. 2012;22(2):109-114.

Maďarič J, Klepanec A. Bunková liečba u pacientov s kritickou končatinovou ischémiou. Vaskulárna medicína 2011;3(3)106-109.

Šefránek V, Vulev I, Slyško R, Klepanec A, Zita Z, Balázs T. Úspešné kombinované riešenie aneuryzmy aberantnej retroezofageálne prebiehajúcej arteria subclavia dextra (arteria lusoria). Kazuistika. Rozhledy v chirurgii 2010;1:64-68.

Vulev I, Šteňo J, Bízik I, Illéš R, Klepanec A, Balázs T, Bažík R, Mikuláš J, Majerčík M, Postulková Ľ, Olejárová I. Aktuálne koncepty endovaskulárnej liečby intrakraniálnych aneuryziem. Vaskulárna medicína 2010;2(2):68-73.

Vulev I, Balázs T, Klepanec A, a spol. Súčasný stav v endovaskulárnej liečbe ochorení aorty. Vask. Med. 2013;5(S2).

Mikuláš J, Majerčík M, Klepanec A, Balázs T, Bažík R, Vulev I. Prínos včasnej CTA pri hodnotení bezprostredného efektu endovaskulárnej liečby brušnej aneuryzmy (AAA). Slovenská radiológia 2010;17(2):22-29.

Majerčík M, Mikuláš J, Klepanec A, Balázs T, Bažík R, Chňupa P, Fridrich V, Vulev I. CT koronarografia na NÚSCH a.s. Slovenská radiológia 2010;17(2):25-29.

Balázs T, Vulev I, Klepanec A, Bažík R, Mikuláš J. Transdorzálny prístup pri revaskularizácii pacienta s kritickou končatinou ischémiou – kazuistika. Vaskulárna medicína 2011;3(3):110-112.

Tóth M, Maďarič J, Balázs T, Mikuláš J, Hladíková D, Bažík R, Drangová E, Urlandová T, Klepanec A, Vulev I. Retrospective analysis of short-term and mid-term results of percutaneous endovascular repair in patients with abdominal aortic aneurysm. Rozhl Chir. 2013 Dec;92(12):715-21.

Móderová D., Neviďanská M., Klepanec A. Kongenitálne cystické lézie krku. Slovak journal of health sciences. 2015;6(2):146-157.

Dammak A, Skarbová V, Klepanec A, Kopecká I, Streško M. Kombinácia systémovej liečby a transarteriálnej chemoembolizácie v liečbe symptomatických hepatálnych metastáz malígneho inzulinómu. Onkológia (Bratisl.), 2014; roč. 9(6): 385–388.

Haring J, Krastev G, Vulev I, Klepanec A, Mako M, Kuchárik M, Bažík R, Balázs T, Haršány J, Lackovič R, Mokošová L, Zajičková I, Beňová Ľ, Števková Z, Kovácsová Ž, Došeková P, Cisár J, Cabúková M, Vomastová M. Výsledky BATTS registra mechanických trombektómií akútnej ischemickej cievnej mozgovej príhody. Kardiol. Prax 2016; 14 (3): 104-111.

Haršány J, Kudlová D, Husťák R, Klepanec A. Parciálna embolizácia sleziny v liečbe hypersplenizmu. In Slovenská rádiológia 2017;24(1):44-46.

Slobodníková J, Klepanec A, Meluš V. Sonoelastografia v praxi. Slovenská rádiológia 2017;24 (1):47–52.

Klepanec A., Ondrejkovič M., Haršány J., Katina J., Slobodníková J. Endovaskulárna liečba pseudoaneuryzmy a.profunda femoris po intramedulárnej osteosyntéze pertrochanterickej  fraktúry. In Zdravotnícke listy 2017;5(4):71-74.

Vanáková M, Rusina M, Slobodníková J, Klepanec A. Defekografia a jej využitie na Slovensku. Slovak journal of health sciences 2018; 9(1):2-9.

Šalát D., Nikodémová D., Klepanec A., Poláková Mištinová J., Lehotská V. Nová legislatíva v radiačnej ochrane na Slovensku. Slovenská rádiológia 2018 25(1):36–38.

Ušák J, Závada F, Husťák R, Klepanec A, Keher I, Hojerová S, Streško M, Ušáková V, Martínek J. Duodenálne stenty, nechirurgické riešenie poruchy evakuácie žalúdka pri malígnych ochoreniach. In Gastroent Hepatol 2018; 72(4): 1-7.

Šálek M., Haršány J., Žákovič V., Klepanec A. Hepatálna pseudoaneuryzma ako raritná komplikácia biopsie pečene. Slovenská rádiológia 2018, 25(1):11–15.