Fakultná Nemocnica Trnava
A. Žarnova 11,
917 75 Trnava
Zavolajte nám 24/7
033/59 38 111

MUDr. Andrea Labancová

Hematologické oddelenie
Primárka
Telefón:
+421 33 59 38 739
Email
andrea.labancova@fntt.sk

Krátky popis osoby

MUDr. Andrea Labancová pracuje na hematologickom oddelení FN Trnava od roku 2002, primárkou oddelenia je od roku 2005.

Venuje sa diagnostike a liečbe hematologických a hematoonkologických ochorení, sleduje trendy, ktoré zavádza do praxe, vlastné skúsenosti a výsledky alebo zaujímavé kazuistiky prezentuje na odborných podujatiach a pracovných stretnutiach.

Od roku 2016 je krajským odborníkom pre odbor hematológia v Trnavskom samosprávnom kraji

Vzdelanie a atestácie:

1994    Lekárska fakulta Univerzity Komenského v Bratislave
Študijný odbor: všeobecné lekárstvo

1997    Inštitút pre ďalšie vzdelávanie pracovníkov v zdravotníctve v Bratislave
Špecializácia v odbore  interné lekárstvo I. stupňa

2003    Fakulta zdravotníckych špecializačných štúdií Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave

Špecializácia v odbore hematológia a transfuziológia

2017    Fakulta verejného zdravotníctva Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave

Odborná spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností v špecializačnom odbore zdravotnícky manažment a financovanie

Výkony:

  • diagnostika a liečba anémií, myelodysplázii, myeloprolefaratívnych ochorení, lymfoproliferatívnych ochorení, koagulopatií, trombofílií.
  • odborný garant hematologického laboratória a krvnej banky
  • krajský odborník pre odbor hematológia v Trnavskom samosprávnom kraji
  • externý pedagóg Katedry laboratórnych a vyšetrovacích metód v zdravotníctve na FZaSP Trnavskej univerzity