Fakultná Nemocnica Trnava
A. Žarnova 11,
917 75 Trnava
Zavolajte nám 24/7
033/59 38 111

MUDr. Alena Pobiecka

Denný detsky stacionár
Vedúci lekár
Telefón:
0918320401
Email
alena.pobiecka@fntt.sk

Krátky popis osoby

MUDr. Alena Pobiecka pracuje ako detský neurológ vo Fakultnej nemocnici Trnava. Ukončila Lekársku fakultu J. E. Purkyně v Brne v roku 1987. V roku 1994 špecializácia v odbore pediatria, v roku 1998 špecializácia v odbore Detská neurológia. Od roku 1998 vedúci lekár Denného detského sanatória pohybového, t.č. Denného sanatória pre deti so zameraním na ochorenia nervového, pohybového a respiračného ústrojenstva, kde sa dlhodobo venuje problematike vývojovej neurológie, neurokinesiologickej diagnostike a terapie podľa profesora Vojtu.

Vzdelanie a atestácie:

1987 Lekárska fakulta J.E. Purkyně Brno

1994 špecializácia v odbore Pediatria

1995 školiaci pobyt Klinika Detskej neurológie DFNsP Bratislava

1998 špecializácia v odbore Detská neurológia

1996,1997 TK v Detskej elektroencefalografii I. a II. časť, inovačný kurz v Detskej neurológii, TK metabolické a degeneratívne ochorenia nervového systému

1997 Neurokinesiologická rehabilitácia detí podľa koncepcie Vojtu l. časť Internationale

Akademie fur Entwicklungs-Rehabilitation e.V Munchen

Neurokinesiologická terapia podľa Vojtu II. časť Internationale Akademie

fur Entwicklungs-Rehabilitation e.V Munchen

1997 laseroterapia pre lekárov FRO I. a II. časť

1999 TK v ultrasonografickej diagnostike

1999 certifikát Žena a epilepsia, Migréna a jej diferenciálna diagnostika

2003 rehabilitácia v pediatrii

2003 vývojová kinesiológia v myoskeletálnej medicíne

2000, 2005, 2011 certifikát Škola epilepsie

2005 TK nefarmakologické liečebné postupy u vertebrológénnych ochorení I.

2006 TK nefarmakologické liečebné postupy u vertebrológénnych ochorení I

2011 Prague symposium of Child Neurology and Developmental Epileptology

2013 compliance pacienta s epilpesiou

20015 certifikát Kurs klinické epileptologie VII. Brno

2016 II. pediatrický master kurz Mikulov

2017 III. pediatrický Master kurz Brno

2017 kurz Sonografické vyšetrenie mozku cez VF MUDr. Hadač

2019 certifikát Kurs klinické epileptologie IX. Brno

Výkony:

  • Elektroencefalografia, ultrasonografia mozgu cez VF, neurokinesiologická diagnostika a terapia podľa prof. Vojtu