Fakultná Nemocnica Trnava
A. Žarnova 11,
917 75 Trnava
Zavolajte nám 24/7
033/59 38 111

Mgr. Soňa Muziková

Gynekologicko – pôrodnícka klinika
Vedúca pôrodná asistentka
Email:
sona.muzikova@fntt.sk
Telefón:
+421 33 5938502

Mgr. Soňa Muziková začala pracovať vo Fakultnej nemocnici Trnava ihneď po ukončení štúdia na Slovenskej zdravotníckej univerzite. Od roku 2006 pôsobí na Gynekologicko-pôrodníckej klinike ako pôrodná asistentka v nepretržitej prevádzke a v roku 2017 bola menovaná do funkcie vedúcej pôrodnej asistentky vo Fakultnej nemocnici Trnava.

Vzdelanie

2010 – Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave – špecializačné štúdium – Intenzívna
starostlivosť v gynekológii a pôrodníctve
2008 – Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave (Mgr.) – ošetrovateľstvo
2006 –Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave (Bc.) – pôrodná asistentka