Fakultná Nemocnica Trnava
A. Žarnova 11,
917 75 Trnava
Zavolajte nám 24/7
033/59 38 111

Mgr. Oľga Umanová

Oddelenie pneumológie a ftizeológie
Vedúca sestra
Email:
olga.umanova@fntt.sk
Telefón:
+421 33 59 38 391

Krátky popis osoby

Mgr. Oľga Umanová je sestra s dlhoročnou praxou. Vo FN Trnava začala pracovať hneď po ukončení štúdia na  SZŠ v r. 1981 a pracuje tam dodnes.  Na  oddelenie pneumológie a ftizeológie nastúpila po návrate z MD dňa 1.3.1989 najskôr ako sestra pri lôžku. Od roku 1999 vykonávala funkciu staničnej sestry  a od r. 2001  pracuje ako vedúca sestra oddelenia PaF.

Vzdelanie:

1999  – Stredná zdravotnícka škola Trnava –  diplomovaná všeobecná sestra

2002 –  Slovenská postgraduálna akadémia medicíny  Bratislava – kvalifikačný kurz v manažmente       v  zdravotníctve

2003 – Slovenská zdravotnícka univerzita Bratislava –  špecializácia v odbore ošetrovateľská starostlivosť v odboroch vnútorného lekárstva

2009 – Slovenská zdravotnícka univerzita  Bratislava –  Mgr.