Fakultná Nemocnica Trnava
A. Žarnova 11,
917 75 Trnava
Zavolajte nám 24/7
033/59 38 111

Mgr. Nadežda Rendeková

Pediatria
Vedúca sestra
Email:
nadezda.rendekova@fntt.sk
Telefón:
+421 33 5938326

Krátky popis osoby

Sestra ukončila v roku 1993 SZŠ v Trnave. Svoju prax vykonávala v Bratislave. Od roku 1995 pôsobí na Detskej klinike v Fakultnej nemocnici Trnava. Je vedúcou sestrou kliniky od roku 2011.

Vzdelanie a atestácie:

1993 – Stredná zdravotnícka škola, Trnava, odbor detská sestra
1999 – Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce, Trnavská Univerzita, odbor ošetrovateľstvo
2004 – Slovenská zdravotnícka univerzita, Bratislava, špecializačné štúdium v odbore Manažment v
ošetrovateľstve
2005 – Slovenská zdravotnícka univerzita, Bratislava, špecializačné štúdium v odbore Ošetrovateľská
starostlivosť v pediatrii