Fakultná Nemocnica Trnava
A. Žarnova 11,
917 75 Trnava
Zavolajte nám 24/7
033/59 38 111

Mgr. Mária Koleňáková

Hematologické oddelenie
Vedúca zdravotnícka laborantka
Telefón:
+421 33 5938 758
Email
maria.kolenakova@fntt.sk

Krátky popis osoby

Mgr. Mária Koleňáková pracuje na hematologickom oddelení od roku 2000 ako zdravotnícka laborantka a od roku 2012 bola poverená vedením oddelenia.

Vzdelanie a atestácie:

2017 – Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce, Trnavská univerzita v Trnave (Mgr.)

Súčasnosť – špecializačné štúdium v špecializačnom odbore laboratórne a diagnostické metódy v hematológii a transfuziológii, Lekárska fakulta SZU v Bratislave

Výkony:

  • Organizuje a riadi prevádzku laboratórnej aj ambulantnej časti oddelenia
  • Zabezpečuje systém kontroly práce, vypracovanie štandardných pracovných postupov
  • Zavádza nové vyšetrovacie metódy
  • Vedie sklad koncentrátov koagulačných faktorov
  • Vykonáva laboratórne vyšetrenia na všetkých úsekoch laboratórnej