Fakultná Nemocnica Trnava
A. Žarnova 11,
917 75 Trnava
Zavolajte nám 24/7
033/59 38 111

Mgr. Emília Olekšáková

Gastroenterologické oddelenie
Manažérka dennej smeny
Tel. kontakt:
Email:

Prax

 • 2018 – Fakultná nemocnica Trnava- ambulantná pohotovosť pre dospelých – trvá,
 • 2017 – Fakultná nemocnica Trnava- interná klinika / Endoskopická ambulancia – trvá,
 • 2016 – Rumunsko- ambulancia Medicine de familie in Sinteu,
 • 2014 – Ľubovnianska nemocnica, Stará Ľubovňa,
 • 2013 – Carrick House Nursing Home in London,
 • 2012 – Fakultná nemocnica J. A. Reimana, Prešov.

Vzdelanie

 • 2020 – 2023   Vysoká  škola zdravotníctva  a  sociálnej  práce Sv. Alžbety Bratislava, odbor             ošetrovateľstvo – tretí stupeň – PhD.,
 • 2019 – 2020   Slovenská zdravotnícka univerzita, certifikovaná pracovná činnosť – Endoskopické vyšetrovacie metódy v jednotlivých odboroch,
 • 2017 – 2020    Slovenská zdravotnícka univerzita, odbor ošetrovateľstvo –  druhý stupeň – Mgr.,
 • 2014 – 2017    Trnavská univerzita v Trnave,  odbor ošetrovateľstvo – prvý stupeň – Bc.,
 • 2010 – 2014    Stredná zdravotná škola sv. Bazila Veľkého, Prešov, zdravotnícky asistent.