Fakultná Nemocnica Trnava
A. Žarnova 11,
917 75 Trnava
Zavolajte nám 24/7
033/59 38 111

Mgr. Daniela Schildová, PhD.

Klinika vnútorného lekárstva
Vedúca sestra
Email:
daniela.schildova@fntt.sk
Telefón:
+421 33 5938252

Krátky popis osoby

Vedúca sestra Mgr. Daniela Schildová, PhD.  skončila FZaSP TU v Trnave v odbore ošetrovateľstvo v roku 2012.  Vo Fakultnej nemocnici Trnava, na Internej klinike, pôsobí od  roku 1989.

Vzdelanie a atestácie:

 • 2003     SZŠ Trnava (diplomovaná všeobecná sestra)
 • 2004     SZU Bratislava (intenzívna ošetrovateľská starostlivosť o dospelých)
 • 2010     FZaSP TU Trnava (ošetrovateľstvo VŠ I.st- Bc.)
 • 2012     FZaSP TU Trnava (ošetrovateľstvo VŠ II.st- Mgr.)
 • 2015     FZaSP TU Trnava  (ošetrovateľstvo VŠ III.st- PhD.)
 • 2017     SZU Bratislava (zdravotnícky manažment a financovanie)

Publikačná činnosť lekára:

 • Hromec, Juraj., Krčméry, Silvester., Schildová, Daniela., 2014 Imunoterapia a chemoprofylaxia recidivujúcich  močových infekcií u žien = Immunotherapy and   chemoprophylaxis of recurrent urinary infections in women /  In: Klinická medicína v praxi 2. Trnava : Trnavská   univerzita v Trnave, Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce
 • Daniela Schildová, Juraj Hromec, Alena Uríčková.,  2014 Kvalita života starých ľudí z aspektu adekvátnej  hydratácie a výživy In: I. Mezinárodní konference s tématem :Kvalita a její   perpektivy. Pardubice : Univerzita Pardubice
 • Schildová Daniela, 2014 Starý človek ako súčasť citovo zdravej rodiny   In: Rodina – zdravie – choroba. Ružomberok : VERBUM –  vydavateľstvo Katolíckej univerzity v Ružomberku,
 • Schildová Daniela, 2014 Vyhodnotenie rizika pádov a úrazov u geriatrických   pacientov na vybraných pracoviskách FN Trnava / In: IV. ročník konferencie doktorandov. Trnava : Fakulta  zdravotníctva a sociálnej práce TU
 • Alena Uríčková, Daniela Schildová, Ľubica Ilievová, 2018 Identifikácia  rizikových faktorov pádov u geriatrických pacientov v sledovanom období v rokoch 2010-2014/ Fall-risk identification of geriatric patients in 2010-2014 KONTAKT- časopis pro ošetřování a sociální vědy ve zdraví a nemoci ScienceDirect