Fakultná Nemocnica Trnava
A. Žarnova 11,
917 75 Trnava
Zavolajte nám 24/7
033/59 38 111

Mgr. Alena Bosá

Urologická klinika
Vedúca sestra
Email:
alena.bosa@fntt.sk
Telefón:
+421 33 59 38 886

Krátky popis osoby

Sestra Mgr. Alena Bosá je sestra so špecializáciou v  chirurgických odboroch. Skončila  Vysokú školu zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave v roku 2010. Svoju prax vykonávala od roku 2006 na urologickom oddelení v Trnave . Od roku 2017 je vedúcou sestrou urologickej kliniky vo Fakultnej nemocnici Trnava. Venuje sa pacientom so stómiami a absolvuje podujatia hlavne v tejto oblasti. Samozrejme sa zúčastňuje odborných seminárov

Vzdelanie a atestácie:

2009 – Špecializácia v chirurgických odboroch

2010 – Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave

Publikačná činnosť:

  • Alena Bosá, 2/2019, Ako mať zdravú kožu v okolí urostómie, Radim klub