Fakultná Nemocnica Trnava
A. Žarnova 11,
917 75 Trnava
Zavolajte nám 24/7
033/59 38 111

RNDr. Mgr. Jaroslava Sokolová, PhD., MPH

Vedúca oddelenia
Vedúca oddelenia
Email:
hygiena@fntt.sk, jaroslava.sokolova@fntt.sk
Telefón:
+421 33 59 38 789, +421908 481 472

Zameranie:

Nemocničná epidemiológia a hygiena, Mikrobiológia, Verejné zdravotníctvo, Zdravie pri práci

Doktorka RNDr. Mgr. Jaroslava Sokolová, PhD. je odborníčka zameraná na oblasť nemocničnej epidemiológie a hygieny, prevencie infekcií asociovaných so zdravotnou starostlivosťou a rezistencie na antibiotiká. Vo FN Trnava pracuje od roku 2012 a v roku 2017 založila Oddelenia nemocničnej hygieny a epidemiológie. Vyštudovala Virológiu na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského a Verejné zdravotníctvo na Fakulte zdravotníctva a sociálnej práce Trnavskej univerzity, kde absolvovala aj doktorandské štúdium v odbore Laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve. Je podpredsedom Komisie pre racionálnu antiinfekčnú farmakoterapiu, antibiotickú politiku a nozokomiálne nákazy FN Trnava a členom Národnej komisie pre prevenciu a kontrolu prenosných ochorení SR. Zároveň pôsobí aj ako prodekan pre vedu a výskum Fakulty zdravotníctva a sociálnej práce TU.

 

Vzdelanie a atestácie:

2012 – Trnavská univerzita v Trnave, Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce, odbor Laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve (PhD.)

2011 – Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, odbor Virológia (Mgr.)

2010 – Vysoká škola sv. Alžbety v Bratislave (RNDr.)

2009 – Trnavská univerzita v Trnave, Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce, odbor Verejné zdravotníctvo (Mgr.)

 

Publikačná činnosť (výber):

 • Transferable fluoroquinolone resistance in enterobacteriaceae and pseudomonas aeruginosa isolated from hemocultures : short communication / Naďa Kulková, Marta Babálová, Jaroslava Brňová, Vladimír Krčméry. In: Central European Journal of Public Health. – ISSN 1210-7778. – Vol. 22, Issue 1 (2014), s. 60-63.
 • First Report of New Delhi Metallo-beta-Lactamase-1-Producing Strains in Slovakia / Naďa Kulková, Marta Babálová, Jaroslava Brňová, Vladimír Krčméry. In: Microbial Drug Resistance. – ISSN 1076-6294. – Vol. 21, Issue 1 (2015), s. 117-120.
 • Krcmery V, Brnova J, Kulkova N, Liskova A, Shahum A, Benca G. Nasopharyngeal bacterial colonisation in HIV-positive children in Cambodia. Trop Med Int Health. 2013 Oct;18(10):1267-8.
 • Beldjebel I, Vujcikova J, Brnova J, Krcmery V. Predictors of treatment failure in Cambodian children with human immunodeficiency virus infection. Pediatr Infect Dis J. 2010 Jun;29(6):580-1.
 • Beldjebel I, Brnova J, Krcmery V. Drug resistance is widespread among children who receive long-term antiretroviral treatment at a rural Tanzanian hospital. J Antimicrob Chemother. 2011 Apr;66(4):956-7.
 • Epidemiologicko-klinická charakteristika nozokomiálnych meningitíd na Slovensku v rokoch 2007-2010 / Jaroslava Brňová et al. In: Nozokomiální nákazy. – ISSN 1336-3859. – Roč. 11, č. 1 (2012), s. 11-14.
 • Prevencia rotavírusovej gastroenteritídy včera a dnes / Jaroslava Brňová, Naďa Kulková.
  In: Pediatria. – ISSN 1336-863X. – Roč. 11, č. 3 (2016), s. 155-159.
 • Nozokomiálne koinfekcie u septických pacientov / Jaroslava Sokolová, Zuzana Škvarková, Alexandra Šimková, Anna Strehárová.
  In: Nozokomiální nákazy. – ISSN 1336-3859. – Roč. 11, č. 2 (2012), s. 2-4.
 • Nové antimikróbne molekuly na obzore? / Naďa Kulková, Jaroslava Brňová, Vladimír Krčméry.
  In: Acta chemotherapeutica. – ISSN 1335-0579. – Roč. 23, č. 1 (2014), s. 3-10.
 • Prediktory letality septických pacientov hospitalizovaných na Klinike anestéziológie a intenzívnej medicíny FN Trnava v rokoch 2009-2011 / Jaroslava Brňová et al.
  In: Anestéziológia a intenzívna medicína. – ISSN 1339-0155. – Roč. 1, č. 1 (2012), s. 30-35.
 • Rola nemocničného epidemiológa v kontexte zvyšovania bezpečnosti pacienta / Jaroslava Brňová. In: Lekársky obzor. – ISSN 0457-4214. – Roč. 65, č. 10 (2016), s. 385-389.
 • Etiology, risk factors and outcome of 1003 cases of infective endocarditis from a 33-year national survey in the Slovak Republic: An increasing proportion of elderly patients / Vladimír Krčméry et al. In: Neuroendocrinology Letters. – ISSN 0172-780X. – Vol. 39, Issue 8 (2018), s. 544-549 [print].
 • Monitorovanie úrovne hygieny rúk vo FN Trnava = Monitoring of hand hygiene in FN Trnava / Katarína Mišechová, Janka Prnová, Jaroslava Brňová.
  In: Zdravotnícke listy. – ISSN 1339-3022. – Roč. 7, č. 1 (2019), s. 33-37.
 • Alkoholová dezinfekcia rúk v postantibiotickej ére : najefektívnejšia ochrana pred rezistentnými superbaktériami / Jaroslava Brňová et al. In: Interná medicína. – ISSN 1335-8359. – Roč. 17, č. 12 (2017), s. 495-498.