Fakultná Nemocnica Trnava
A. Žarnova 11,
917 75 Trnava
Zavolajte nám 24/7
033/59 38 111

doc. MUDr. Zoltán Szép, PhD., MPH

Dermatovenerologická klinika
Prednosta Dermatovenerologickej kliniky FN Trnava a SZU
Telefón
Email

Krátky popis osoby:

1997 – vysokoškolské vzdelanie: Lekárska fakulta Masarykovej univerzity v Brne, ČR, odbor všeobecné lekárstvo (MUDr.)
2000 – špecializačná skúška 1. stupňa z dermatovenerológie (Bratislava, SZU)
2002 – certifikát z dermatohistopatológie (Bratislava, SZU)
2004 – špecializačná skúška 2. stupňa z dermatovenerológie („európska“) (Bratislava, SZU)
2005 – doktorandské štúdium – získanie titulu PhD. (Bratislava, LF UK)
2008 – špecializačná skúška z detskej dermatovenerológie (Praha, IPVZ)
2012 – špecializačná skúška z patologickej anatómie (Bratislava, SZU)
2019 – habilitácia v odbore dermatovenerológia – získanie titulu docent (Bratislava, LF UK)
2021 – špecializačné štúdium „Master of Public Health“ – získanie titulu MPH (Bratislava, SZU)

Vzdelanie a atestácie:

odborné zameranie: onkodermatológia, dermatopatológia, korelatívna dermatológia