Fakultná Nemocnica Trnava
A. Žarnova 11,
917 75 Trnava
Zavolajte nám 24/7
033/59 38 111

Bc. Andrea Tomastová

Geriatrické oddelenie
Vedúca sestra
Telefón:
+421 33 59 38 263
Email
Andrea.tomastova@fntt.sk

Krátky popis osoby

Po ukončení štúdia v roku 1997 na Strednej zdravotníckej škole som nastúpila pracovať do Národného Onkologického ústavu v Bratislave na interné oddelenie vo funkcii sestra pri lôžku, tu som pracovala do roku 2001.
Od roku 2004 pracujem vo Fakultnej nemocnici Trnava na Geriatrickom oddelení vo funkcií sestra pri lôžku a v roku 2019 som bola poverená zastupovaním vedúcej sestry Geriatrie.

Vzdelanie a atestácie:

1997 – Stredná zdravotnícka škola v Trnave v odbore všeobecná sestra
2005 – Všeobecná diplomovaná sestra
2014 – Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv.Alžbety v Bratislave ( Bc. )
2019 – trvá Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv.Alžbety v Bratislave (Magisterské štúdium)

Výkony