Kategória: Pracovné pozicie

26. januára 2022

Výberové konanie: vedúca pôrodná asistentka Gynekologicko-pôrodníckej kliniky Fakultnej nemocnice Trnava

            Riaditeľ Fakultnej nemocnice Trnava vyhlasuje výberové konanie na obsadenie pracovnej pozície:

vedúca pôrodná asistentka Gynekologicko-pôrodníckej kliniky Fakultnej nemocnice Trnava

Kvalifikačné predpoklady:

 • vysokoškolského vzdelania prvého stupňa v bakalárskom študijnom programe v študijnom odbore pôrodná asistencia,
 • odborná spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností v špecializačnom odbore: intenzívna starostlivosť v gynekológii a pôrodníctve alebo inštrumentovanie v operačnej sále v gynekológii a pôrodníctve alebo pôrodná asistencia a starostlivosť o ženu v rodine a komunite
 • odborná spôsobilosť na riadenie a organizáciu zdravotníctva v špecializačnom odbore manažment v pôrodnej asistencii

Ďalšie požiadavky pre pracovnú pozíciu:

 • projekt činnosti v rozsahu 3 strany
 • 3 roky odbornej praxe
 • prax v riadiacej činnosti – výhodou

Rozhodujúcimi kritériami pri výbere uchádzača budú:

 • projekt činností,
 • vedomostné minimum z okruhov manažment zdravotnej starostlivosti, ekonomika a financovanie, pracovnoprávne vzťahy,
 • odborná prax a riadiace schopnosti

Prihlášku, ktorej súčasťou musia byť: písomný projekt činností, osobný  dotazník, profesijný životopis, doklady o dosiahnutom vzdelaní, výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace, zasielajte do 28.2.2022 na adresu: Fakultná nemocnica Trnava, A. Žarnova 11, 917 75 Trnava, heslo „KONKURZ“ s uvedením pracovnej pozície.

JUDr. Vladislav Šrojta

            riaditeľ

26. januára 2022

Výberové konanie: Vedúca sestra Neurologického oddelenia Fakultnej nemocnice Trnava

Riaditeľ Fakultnej nemocnice Trnava vyhlasuje výberové konanie na obsadenie pracovnej pozície:

Vedúca sestra Neurologického oddelenia Fakultnej nemocnice Trnava

Kvalifikačné predpoklady:

 • vysokoškolského vzdelania druhého stupňa v magisterskom študijnom programe v študijnom odbore ošetrovateľstvo, ktoré nadväzuje na vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v bakalárskom študijnom programe v študijnom odbore ošetrovateľstvo,
 • odborná spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností v špecializačnom odbore ošetrovateľská starostlivosť v odboroch vnútorného lekárstva
 • odborná spôsobilosť na riadenie a organizáciu zdravotníctva v niektorom zo špecializačných odborov podľa nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 296/2010 Z.z., príloha č. 4 časť D písm a/.

Ďalšie požiadavky pre pracovnú pozíciu:

 • projekt činnosti v rozsahu 3 strany
 • 3 roky odbornej praxe
 • prax v riadiacej činnosti – výhodou

Rozhodujúcimi kritériami pri výbere uchádzača budú:

 • projekt činností,
 • vedomostné minimum z okruhov manažment zdravotnej starostlivosti, ekonomika a financovanie, pracovnoprávne vzťahy,
 • odborná prax a riadiace schopnosti

Prihlášku, ktorej súčasťou musia byť: písomný projekt činností, osobný  dotazník, profesijný životopis, doklady o dosiahnutom vzdelaní, výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace, zasielajte do 28.2.2022 na adresu: Fakultná nemocnica Trnava, A. Žarnova 11, 917 75 Trnava, heslo „KONKURZ“ s uvedením pracovnej pozície.

JUDr. Vladislav Šrojta

            riaditeľ

26. januára 2022

Výberové konanie: primár na Klinike infektológie Fakultnej nemocnice Trnava

Riaditeľ Fakultnej nemocnice Trnava vyhlasuje výberové konanie na obsadenie pracovnej pozície:

primár na Klinike infektológie Fakultnej nemocnice Trnava

Kvalifikačné predpoklady:

 • odborná spôsobilosť na výkon odborných pracovných činností získaná nadobudnutím vysokoškolského vzdelania druhého stupňa v doktorskom študijnom programe v študijnom odbore všeobecné lekárstvo,
 • odborná spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností v špecializačnom odbore infektológia,
 • odborná spôsobilosť na riadenie a organizáciu zdravotníctva v niektorom zo špecializačných odborov podľa nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 296/2010 Z.z., príloha č. 4 časť A 

Ďalšie požiadavky pre pracovnú pozíciu:

 • projekt činnosti v rozsahu 3 až 5 strán
 • prax v riadiacej činnosti – výhodou

Rozhodujúcimi kritériami pri výbere uchádzača budú:

 • projekt činností,
 • vedomostné minimum z okruhov manažment zdravotnej starostlivosti, ekonomika a financovanie, pracovnoprávne vzťahy,
 • odborná prax a riadiace schopnosti

Prihlášku, ktorej súčasťou musia byť: písomný projekt činností, osobný  dotazník, profesijný životopis, doklady o dosiahnutom vzdelaní, výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace, zasielajte do 28.02.2022 na adresu: Fakultná nemocnica Trnava, A. Žarnova 11, 917 75 Trnava, heslo „KONKURZ“ s uvedením pracovnej pozície.

JUDr. Vladislav Šrojta

            riaditeľ

25. januára 2022

Výberové konanie: primár na Gynekologicko-pôrodníckej klinike Fakultnej nemocnice Trnava

Riaditeľ Fakultnej nemocnice Trnava vyhlasuje výberové konanie na obsadenie pracovnej pozície:

primár na Gynekologicko-pôrodníckej klinike Fakultnej nemocnice Trnava

Kvalifikačné predpoklady:

 • odborná spôsobilosť na výkon odborných pracovných činností získaná nadobudnutím vysokoškolského vzdelania druhého stupňa v doktorskom študijnom programe v študijnom odbore všeobecné lekárstvo,
 • odborná spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností v špecializačnom odbore gynekológia a pôrodníctvo,
 • odborná spôsobilosť na riadenie a organizáciu zdravotníctva v niektorom zo špecializačných odborov podľa nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 296/2010 Z.z., príloha č. 4 časť A 

Ďalšie požiadavky pre pracovnú pozíciu:

 • projekt činnosti v rozsahu 3 až 5 strán
 • 5 rokov odbornej zdravotníckej praxe,
 • prax v riadiacej činnosti – výhodou

Rozhodujúcimi kritériami pri výbere uchádzača budú:

 • projekt činností,
 • vedomostné minimum z okruhov manažment zdravotnej starostlivosti, ekonomika a financovanie, pracovnoprávne vzťahy,
 • odborná prax a riadiace schopnosti

Prihlášku, ktorej súčasťou musia byť: písomný projekt činností, osobný  dotazník, profesijný životopis, doklady o dosiahnutom vzdelaní, výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace, zasielajte do 28.02.2022 na adresu: Fakultná nemocnica Trnava, A. Žarnova 11, 917 75 Trnava, heslo „KONKURZ“ s uvedením pracovnej pozície.

JUDr. Vladislav Šrojta

            riaditeľ

19. januára 2022

Sestra – Rádiologická klinika

Kontaktná osoba: Mgr. Romana Viskupič                        

                                referent oddelenia ľudských zdrojov
                                tel.: +421905396163
                                praca@fntt.sk

Ponúkaná hrubá mzda: 1009 EUR

Dátum nástupu: ihneď

Pracovný a mimopracovný pomer: pracovný pomer na určitú dobu s možnosťou predĺženia na dobu neurčitú
                                                            počet mesiacov: 12

Náplň (druh) práce:

Poskytovanie komplexnej ošetrovateľskej starostlivosti o pacientov.

Pracovné miesto vhodné aj pre: absolventa

Fakultná nemocnica Trnava poskytuje pre novoprijatých zamestnancov nenávratný finančný príspevok na ubytovanie po predložení nájomnej zmluvy na maximálne 12 po sebe idúcich kalendárnych mesiacov, jednorazový náborový príspevok po uplynutí trojmesačnej skúšobnej doby.
Garantovaný plat a príplatky na základe Kolektívnej zmluvy, práca v stabilnej spoločnosti, podpora odborného vzdelania, závodné stravovanie, nadštandardná starostlivosť vo FN Trnava o najbližšiu rodinu bez poplatku a 5 dní dovolenky navyše.

Rádiologická klinika ponúka 5 dní rizikovej dovolenky, rizikový príplatok, osobné ohodnotenie, skrátenú pracovnú dobu.

Požadované vzdelanie:

Úplné stredné odborné vzdelanie v odbore všeobecná sestra
Vyššie odborné vzdelanie v odbore diplomovaná všeobecná sestra
Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore ošetrovateľstvo /Bc./
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore ošetrovateľstvo /Mgr./

Dĺžka praxe: bez požiadavky na odbornú prax

Všeobecné spôsobilosti:

komunikácia (jednanie s ľuďmi)

samostatnosť

Ďalšie požiadavky:

bezúhonnosť, odbornosť.

Osobnostné predpoklady:

spoľahlivosť

empatia

komunikatívnosť

ochota pomáhať (zmysel pre spolupatričnosť)

19. januára 2022

Rádiologický technik

Počet voľných pracovných miest: 1

Kontaktná osoba: Mgr. Romana Viskupič
                                referent oddelenia ľudských zdrojov
                               tel.: +421 905 396 163
                               praca@fntt.sk

Ponúkaná hrubá mzda: 1009 EUR

Dátum nástupu: ihneď

Pracovný a mimopracovný pomer: pracovný pomer na určitú dobu s možnosťou predĺženia na dobu neurčitú
                                                            počet mesiacov: 12

Náplň (druh) práce:

Starostlivosť o pacienta a práca na klinike v rozsahu pracovnej náplne rádiologického technika.

Pracovné miesto vhodné aj pre: absolventa

Ponúkané výhody:

Fakultná nemocnica Trnava poskytuje pre novoprijatých zamestnancov nenávratný finančný príspevok na ubytovanie po predložení nájomnej zmluvy na maximálne 12 po sebe idúcich kalendárnych mesiacov, jednorazový náborový príspevok po uplynutí trojmesačnej skúšobnej doby.
Garantovaný plat a príplatky na základe Kolektívnej zmluvy, práca v stabilnej spoločnosti, podpora odborného vzdelania, závodné stravovanie, nadštandardná starostlivosť vo FN Trnava o najbližšiu rodinu bez poplatku a 5 dní dovolenky navyše.

Rádiologická klinika ponúka 5 dní rizikovej dovolenky, rizikový príplatok, osobné ohodnotenie, skrátenú pracovnú dobu.

Pracovné podmienky

Pracovný čas: od 7,30 hod. do 14,42 hod.

Požadované vzdelanie:

Úplné stredné odborné vzdelanie v odbore rádiologický asistent
Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore rádiologická technika  /Bc./
Dĺžka praxe: bez požiadavky na odbornú prax

Všeobecné spôsobilosti:

komunikácia (jednanie s ľuďmi)

samostatnosť

Ďalšie požiadavky:

bezúhonnosť, odbornosť

Osobnostné predpoklady:

spoľahlivosť

empatia

komunikatívnosť

ochota pomáhať (zmysel pre spolupatričnosť)

13. januára 2022

Sestra – na JIS, klinika úrazovej chirurgie a ortopédie

Kontaktná osoba: Mgr. Romana Viskupič                        

                                referent oddelenia ľudských zdrojov
                                tel.: +421905396163
                                praca@fntt.sk

Ponúkaná hrubá mzda: 1009 EUR

Dátum nástupu: ihneď

Pracovný a mimopracovný pomer: pracovný pomer na určitú dobu
                                                            počet mesiacov: 12

Náplň (druh) práce:

Poskytovanie komplexnej ošetrovateľskej starostlivosti o pacientov.

Pracovné miesto vhodné aj pre: absolventa

Fakultná nemocnica Trnava poskytuje pre novoprijaté sestry a pôrodné asistentky nenávratný finančný príspevok 250,-€ na ubytovanie po predložení nájomnej zmluvy na maximálne 12 po sebe idúcich kalendárnych mesiacov.
Garantovaný plat a príplatky na základe Kolektívnej zmluvy, práca v stabilnej spoločnosti, podpora odborného vzdelania, závodné stravovanie, nadštandardná starostlivosť o najbližšiu rodinu bez poplatku a 5 dní dovolenky navyše.

Pracovné podmienky

Práca na zmeny: nepretržitý pracovný režim

Požadované vzdelanie:

Úplné stredné odborné vzdelanie v odbore všeobecná sestra
Vyššie odborné vzdelanie v odbore diplomovaná všeobecná sestra
Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore ošetrovateľstvo /Bc./
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore ošetrovateľstvo /Mgr./

Dĺžka praxe: bez požiadavky na odbornú prax

Všeobecné spôsobilosti:

komunikácia (jednanie s ľuďmi)

samostatnosť

Ďalšie požiadavky:

bezúhonnosť, odbornosť.

Osobnostné predpoklady:

spoľahlivosť

empatia

komunikatívnosť

ochota pomáhať (zmysel pre spolupatričnosť)

13. januára 2022

Sestra – do jednozmennej prevádzky, ambulancia kliniky úrazovej chirurgie a ortopédie

Kontaktná osoba: Mgr. Romana Viskupič                        

                                referent oddelenia ľudských zdrojov
                                tel.: +421905396163
                                praca@fntt.sk

Ponúkaná hrubá mzda: 1009 EUR

Dátum nástupu: ihneď

Pracovný a mimopracovný pomer: pracovný pomer na určitú dobu
                                                            počet mesiacov: 12

Náplň (druh) práce:

Poskytovanie komplexnej ošetrovateľskej starostlivosti o pacientov.

Pracovné miesto vhodné aj pre: absolventa

Fakultná nemocnica Trnava poskytuje pre novoprijaté sestry a pôrodné asistentky nenávratný finančný príspevok 250,-€ na ubytovanie po predložení nájomnej zmluvy na maximálne 12 po sebe idúcich kalendárnych mesiacov.
Garantovaný plat a príplatky na základe Kolektívnej zmluvy, práca v stabilnej spoločnosti, podpora odborného vzdelania, závodné stravovanie, nadštandardná starostlivosť o najbližšiu rodinu bez poplatku a 5 dní dovolenky navyše.

Pracovné podmienky

Práca na zmeny: jednozmenná prevádzka

Požadované vzdelanie:

Úplné stredné odborné vzdelanie v odbore všeobecná sestra
Vyššie odborné vzdelanie v odbore diplomovaná všeobecná sestra
Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore ošetrovateľstvo /Bc./
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore ošetrovateľstvo /Mgr./

Dĺžka praxe: bez požiadavky na odbornú prax

Všeobecné spôsobilosti:

komunikácia (jednanie s ľuďmi)

samostatnosť

Ďalšie požiadavky:

bezúhonnosť, odbornosť.

Osobnostné predpoklady:

spoľahlivosť

empatia

komunikatívnosť

ochota pomáhať (zmysel pre spolupatričnosť)

13. januára 2022

Sestra – dermatovenerologické oddelenie do nepretržitej prevádzky

Kontaktná osoba: Mgr. Romana Viskupič                        

                                referent oddelenia ľudských zdrojov
                                tel.: +421905396163
                                praca@fntt.sk

Ponúkaná hrubá mzda: 1009 EUR

Dátum nástupu: ihneď

Pracovný a mimopracovný pomer: pracovný pomer na určitú dobu
                                                            počet mesiacov: 12

Náplň (druh) práce:

Poskytovanie komplexnej ošetrovateľskej starostlivosti o pacientov.

Pracovné miesto vhodné aj pre: absolventa

Fakultná nemocnica Trnava poskytuje pre novoprijaté sestry a pôrodné asistentky nenávratný finančný príspevok 250,-€ na ubytovanie po predložení nájomnej zmluvy na maximálne 12 po sebe idúcich kalendárnych mesiacov.
Garantovaný plat a príplatky na základe Kolektívnej zmluvy, práca v stabilnej spoločnosti, podpora odborného vzdelania, závodné stravovanie, nadštandardná starostlivosť o najbližšiu rodinu bez poplatku a 5 dní dovolenky navyše.

Požadované vzdelanie:

Úplné stredné odborné vzdelanie v odbore všeobecná sestra
Vyššie odborné vzdelanie v odbore diplomovaná všeobecná sestra
Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore ošetrovateľstvo /Bc./
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore ošetrovateľstvo /Mgr./

Dĺžka praxe: bez požiadavky na odbornú prax

Všeobecné spôsobilosti:

komunikácia (jednanie s ľuďmi)

samostatnosť

Ďalšie požiadavky:

bezúhonnosť, odbornosť.

Osobnostné predpoklady:

spoľahlivosť

empatia

komunikatívnosť

ochota pomáhať (zmysel pre spolupatričnosť)

7. decembra 2021

Nutričný terapeut

Počet voľných pracovných miest: 1

Kontaktná osoba: Mgr. Romana Viskupič                        

                                referent oddelenia ľudských zdrojov
                                tel.: +421905396163
                                praca@fntt.sk

Ponúkaná hrubá mzda: 994 eur

Dátum nástupu: ihneď

Pracovný a mimopracovný pomer: pracovný pomer na určitú dobu
                                                            počet mesiacov: 12

Náplň (druh) práce:

Kontrola normovania diét v súlade s diétnym systémom, schvaľovanie jedálnych lístkov, kontrola kvality potravín, kontrola dodržiavania technologických postupov prípravy diét.

Ponúkané výhody:

Garantovaný plat a príplatky na základe Kolektívnej zmluvy, práca v stabilnej spoločnosti, podpora odborného vzdelania, závodné stravovanie, nadštandardná starostlivosť o najbližšiu rodinu bez poplatku.

Pracovné podmienky

Práca na zmeny: jednozmenná prevádzka      

Nočná práca: nie

Požadované vzdelanie:

Úplné stredné odborné vzdelanie v študijnom odbore asistent výživy

Všeobecné spôsobilosti:

Odbornosť, samostatnosť, zodpovednosť, dôslednosť

Ďalšie požiadavky:

bezúhonnosť