Kategória: Výzvy na predloženie cenovej ponuky

25. decembra 2019

Zverejnenie výzvy na predloženie cenovej ponuky

Výzva na predloženie cenovej ponuky v rámci prieskumu trhu na určenie predpokladanej hodnoty zákazky s názvom „Oprava urologického holmiového laseru Lumenis.