Ambulancia slúži pre ľudí, ktorí cestujú do zahraničia a potrebujú špeciálne očkovanie alebo konzultáciu. Ide o očkovanie pred cestou do rizikovej oblasti, pričom sa jedná o vakcíny, akými sú hepatitída A, B, brušný týfus, žltá zimnica, japonská encefalitída, besnota, profylaxia malárie a iné. 

Ambulancia je určená aj cudzincom mimo krajín EÚ, ktorí potrebujú vstupné vyšetrenie potrebné pre povolenie pobytu na území SR. Vyšetrenie zahŕňa kompletnú diagnostiku nebezpečných chorôb, ktoré môžu ohroziť verejné zdravie občanov SR.

Ordinačné hodiny:
Pondelok: 8:30 – 15:00
Štvrtok: 8:30 – 15:00
Piatok: 8:30 – 15:00

Kontakt: 033/59 38728