12. decembra 2023

ZÁKAZ NÁVŠTEV VO FN TRNAVA

Z dôvodu rastúceho počtu nakazených pacientov respiračnými ochoreniami je:

  • od 18. 10. 2023 do odvolania vydaný zákaz návštev na Geriatrickom oddelení FN Trnava,
  • od 28. 11. 2023 do odvolania vydaný zákaz návštev na Klinike anestéziológie a intenzívnej medicíny,
  • od 1. 12. 2023 do odvolania vydaný zákaz návštev na Oddelení pneumológie a ftizeológie FN Trnava,
  • od 6. 12. 2023 do odvolania vydaný zákaz návštev na Urologickej klinike FN Trnava,
  • od 6. 12. 2023 do odvolania vydaný zákaz návštev na Neurologickej klinike FN Trnava,
  • od 12. 12. 2023 do odvolania vydaný zákaz návštev na Chirurgickej klinike FN Trnava,
  • od 17. 12. 2024 do odvolania vydaný zákaz návštev na Klinike vnútorného lekárstva FN Trnava,
  • od 17. 12. 2024 do odvolania vydaný zákaz návštev na Oddelení kardiológie FN Trnava,
  • od 29. 12. 2024 do odvolania vydaný zákaz návštev na Klinike onkológie FN Trnava.