30. októbra 2023

Farby na oblečení vám prezradia, kto je lekár, či sestra

Fakultná nemocnica Trnava zavádza nové oblečenie pre zdravotníckych zamestnancov. Postupne zjednotíme oblečenie na všetkých klinikách a oddeleniach.

Nové oblečenie nám predviedli zamestnanci Neurologickej kliniky FN Trnava. Oblečenie je farebne rozlíšené okolo krku.

Nové farebné označenie oblečenia je výborným spôsobom, ako jednoducho identifikovať rôzne kategórie zdravotníckych pracovníkov. My dúfame, že vám sa bude nové oblečenie páčiť a zamestnancom príjemne nosiť.

Červená farba

lekár/lekárka

Modrá farba

sestra, pôrodná asistentka, praktická sestra – asistent

Fialová farba

laborant, RDG technik, psychológ, logopéd, verejný zdravotník

Žltá farba

sanitár, pomocný pracovník v zdravotníctve

30. októbra 2023

Október bol v znamení ružovej. Patrí prevencii rakoviny prsníka

Medzi najčastejšie zhubné nádorové ochorenia u žien patrí rakovina prsníka. Mesiac október bol v znamení ružovej farby, ktorý pripomínal toto vážne ochorenie. Cieľom je zvýšiť povedomie o prevencií tohto ochorenia.

(viac…)

27. októbra 2023

Očkovali sme personál proti chrípke

Aj tento rok mali naši zamestnanci možnosť zaočkovať sa proti chrípke. Respiračné ochorenia majú dnes rastúcu tendenciu. Očkovanie je možnosť, ako predísť šíreniu chrípky.

Cieľom je posilniť ochranu a prevenciu pred šírením respiračných ochorení. Zamestnanci v zdravotníctve patria medzi rizikovú skupinu, ktorá sa odporúča očkovať.

Očkovanie proti chrípke poznáme už od 30. rokov minulého storočia. Očkuje sa každý rok na jeseň.

20. októbra 2023

Pozývame vás na Sympózium mladých logopédov a neurológov

Tešíme sa, že vás môžeme pozvať na Sympózium mladých logopédov a neurológov, ktoré sa uskutoční v dňoch 7. a 8. decembra 2023, pod záštitou Fakultnej nemocnice Trnava, organizované Neurologickou klinikou našej nemocnice.

Táto konferencia je určená mladým logopédom, ktorí pracujú v oblasti zdravotníctva, a bude prebiehať vo forme osobnej účasti. Konferencia je zameraná na vybrané neurologické diagnózy v klinicko-logopedickej praxi. Je to jedinečná príležitosť pre mladých odborníkov, aby sa podelili o svoje skúsenosti a poznatky v oblasti logopédie a neurológie.

Registračný poplatok pre účastníkov sympózia je 60 eur, pričom účastníci budú odmenení kreditmi SLK (Slovenskej lekárskej komory) za svoju účasť. Strava je zabezpečená počas oboch dní podujatia, aby sme vám zabezpečili čo najväčší komfort počas konferencie.

Ubytovanie si účastníci musia zabezpečiť na vlastné náklady, a preto odporúčame zabezpečiť si ho vopred kvôli obmedzenej kapacite podujatia.

Toto sympózium ponúka jedinečnú príležitosť spoznať a komunikovať s kolegami v oblasti logopédie a neurológie a získavať nové poznatky o neurologických diagnózach, ktoré majú významný vplyv na klinicko-logopedickú prax. Dúfame, že sa k nám pridáte a budete s nami zdieľať váš výskum, skúsenosti a vášeň pre tento fascinujúci odbor.

Registrovať sa môžete na https://forms.office.com/e/CgTvGPHPBR.

Tešíme sa na stretnutie s vami na Sympóziu mladých logopédov a neurológov v Trnave.

11. októbra 2023

MUDr. Marek Bučko získal cenu TOP LEKÁR

Zdravotnícke noviny organizujú každý rok anketu TOP LEKÁRI NA SLOVENSKU. Fakultná nemocnica Trnava do tejto ankety nominovala svojich odborníkov. Na prvom mieste v oblasti gynekológia a pôrodníctvo sa umiestnil lekár MUDr. Marek Bučko.

(viac…)

9. októbra 2023

Sestra – Klinika anestéziológie a intenzívnej medicíny, jednozmenná prevádzka

Pracovná náplň:
 • poskytovanie komplexnej zdravotnej starostlivosti osobám v rozsahu štúdiom a praxou získaných vedomostí, zručností a štandardmi v ošetrovateľskej starostlivosti,
 • výkon špecializovaných pracovných činností, samostatne podľa akreditovaného špecializačného študijného programu príslušného špecializačného odboru spojené s ošetrovateľskou starostlivosťou, ochranou, podporou a udržiavaním zdravia a špecializované pracovné činnosti v oblasti výchovy k zdraviu, vzdelávania a výskumu spojené s poskytovaním zdravotnej starostlivosti.
Pracovný čas:
 • jednozmenná prevádzka,
 • rozsah pracovnej doby 37,5 hod.
Požadované vzdelanie:
 • Úplné stredné odborné vzdelanie v odbore všeobecná sestra,
 • Vyššie odborné vzdelanie v odbore diplomovaná všeobecná sestra,
 • Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore ošetrovateľstvo /Bc./,
 • Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore ošetrovateľstvo /Mgr./.
Požiadavky na uchádzača:
 • bezúhonnosť, tímovosť, empatický prístup, spoľahlivosť, ochota pomáhať, zmysel pre spolupatričnosť, komunikatívnosť,
 • vhodné pre absolventa.
Benefity:
 • garantovaný plat a príplatky na základe Kolektívnej zmluvy,
  • motivačný príplatok,
  • 215 € mesačne počas školského/akademického roka pre končiacich študentov stredných škôl v odbore sestra, pôrodná asistentka a pre končiacich študentov vysokých škôl v odbore sestra a pôrodná asistentka s povinnosťou odpracovať po podpise pracovnej zmluvy 2 roky,
  • 2.138, 50 € jednorazový náborový príspevok po uplynutí trojmesačnej skúšobnej doby pre zamestnancov v odbore sestra s povinnosťou odpracovať v pracovnom pomere 2 roky,
  • 357 € mesačne príspevok na ubytovanie  počas jedného roka po ukončení skúšobnej doby pre zamestnancov v odbore sestra, pôrodná asistentka,
  • 5 dní dovolenky naviac,
  • MultiSport karta,
  • práca v stabilnej spoločnosti,
  • podpora odborného vzdelania,
  • závodné stravovanie od sumy 1 € / obed,
  • 3. dôchodkový pilier,
  • nadštandardná starostlivosť o najbližšiu rodinu bez poplatku.
Platové ohodnotenie:
 • od 1304 € – suma sa odvíja od rokov praxe,
 • motivačný príplatok po skúšobnej dobe.
Dátum nástupu:
 • dohodou.
Druh pracovného pomeru:
 • trvalý pracovný pomer na dobu určitú s možnosťou predĺženia.
Kontakt:
 • svoj životopis nám zašlite na praca@fntt.sk
 • Mgr. Romana Viskupič – 033/59 38 124, +421 905 396 163
  Odbor ľudských zdrojov

Úspešní kandidáti budú kontaktovaní a prizvaní na osobný pohovor.

9. októbra 2023

Sestra – Oddelenie pneumológie a ftizeológie

Pracovná náplň:
 • poskytovanie komplexnej zdravotnej starostlivosti osobám v rozsahu štúdiom a praxou získaných vedomostí, zručností a štandardmi v ošetrovateľskej starostlivosti,
 • výkon špecializovaných pracovných činností, samostatne podľa akreditovaného špecializačného študijného programu príslušného špecializačného odboru spojené s ošetrovateľskou starostlivosťou, ochranou, podporou a udržiavaním zdravia a špecializované pracovné činnosti v oblasti výchovy k zdraviu, vzdelávania a výskumu spojené s poskytovaním zdravotnej starostlivosti.
Pracovný čas:
 • pracovná prevádzka pri tejto pozícii sa môže líšiť v závislosti od zaradenia: jednozmenná (37,5 hodín), dvojzmenná (36,25 hodín), nepretržitá (35 hodín).
Požadované vzdelanie:
 • Úplné stredné odborné vzdelanie v odbore všeobecná sestra,
 • Vyššie odborné vzdelanie v odbore diplomovaná všeobecná sestra,
 • Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore ošetrovateľstvo /Bc./,
 • Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore ošetrovateľstvo /Mgr./.
Požiadavky na uchádzača:
 • bezúhonnosť, tímovosť, empatický prístup, spoľahlivosť, ochota pomáhať, zmysel pre spolupatričnosť, komunikatívnosť,
 • vhodné pre absolventa.
Benefity:
 • garantovaný plat a príplatky na základe Kolektívnej zmluvy,
  • motivačný príplatok,
  • 215 € mesačne počas školského/akademického roka pre končiacich študentov stredných škôl v odbore sestra, pôrodná asistentka a pre končiacich študentov vysokých škôl v odbore sestra a pôrodná asistentka s povinnosťou odpracovať po podpise pracovnej zmluvy 2 roky,
  • 2.138, 50 € jednorazový náborový príspevok po uplynutí trojmesačnej skúšobnej doby pre zamestnancov v odbore sestra s povinnosťou odpracovať v pracovnom pomere 2 roky,
  • 357 € mesačne príspevok na ubytovanie  počas jedného roka po ukončení skúšobnej doby pre zamestnancov v odbore sestra, pôrodná asistentka,
 • rizikový príplatok 0,81 eur/hod,
 • 5 dní rizikovej dovolenky naviac,
 • 5 dní dovolenky naviac,
  • MultiSport karta,
  • práca v stabilnej spoločnosti,
  • podpora odborného vzdelania,
  • závodné stravovanie od sumy 1 € / obed,
  • 3. dôchodkový pilier,
  • nadštandardná starostlivosť o najbližšiu rodinu bez poplatku.
Platové ohodnotenie:
 • od 1304 € – suma sa odvíja od rokov praxe,
 • motivačný príplatok po skúšobnej dobe.
Dátum nástupu:
 • dohodou.
Druh pracovného pomeru:
 • trvalý pracovný pomer na dobu určitú s možnosťou predĺženia.
Kontakt:
 • svoj životopis nám zašlite na praca@fntt.sk
 • Mgr. Romana Viskupič – 033/59 38 124, +421 905 396 163
  Odbor ľudských zdrojov

Úspešní kandidáti budú kontaktovaní a prizvaní na osobný pohovor.

9. októbra 2023

Lekár bez špecializácie – Otorinolaryngologické oddelenie

Pracovná náplň:
 • poskytovanie zdravotnej starostlivosti v rozsahu získanej odbornej kvalifikácie pod dohľadom kvalifikovaného lekára,
 • plnenie pracovných činností zameraných na zabezpečenie komplexnej zdravotnej starostlivosti u pacientov, diagnostickej, liečebnej, preventívnej a konziliárnej činnosti v súlade s koncepciou daného odboru, aktuálne platnou legislatívou a etickým kódexom zdravotníckeho pracovníka.
Pracovný čas:
 • jednozmenná prevádzka,
 • rozsah pracovnej doby 37,5 hod,
 • práca v rámci ústavnej pohotovostnej služby.
Požiadavky na uchádzača:
 • vzdelanie – vysokoškolské II. Stupňa v odbore všeobecné lekárstvo,
 • bezúhonnosť, tímovosť, empatický prístup, spoľahlivosť, ochota pomáhať,
 • vhodné pre absolventa.
Benefity:
 • garantovaný plat a príplatky na základe Kolektívnej zmluvy,
  • stabilizačný príplatok vo výške 100 € po jednom roku praxe od nástupu do zamestnania,
  • motivačný príplatok,
  • 5 dní dovolenky naviac + 5 dní rizikovej dovolenky,
  • 7,5 hodinová denná pracovná doba,
  • MultiSport karta,
  • práca v stabilnej spoločnosti,
  • podpora odborného vzdelania,
  • závodné stravovanie od sumy 1 € / obed,
  • nadštandardná starostlivosť o najbližšiu rodinu bez poplatku,
  • doplnkové dôchodkové poistenie.
Platové ohodnotenie:
 • od 1956 € – suma sa odvíja od rokov praxe,
 • motivačný príplatok.
Dátum nástupu:
 • dohodou.
Druh pracovného pomeru:
 • trvalý pracovný pomer na dobu určitú s možnosťou predĺženia.
Kontakt:
 • svoj životopis nám zašlite na praca@fntt.sk
 • Mgr. Romana Viskupič – 033/59 38 124, +421 905 396 163
  Odbor ľudských zdrojov

Úspešní kandidáti budú kontaktovaní a prizvaní na osobný pohovor.