24. júla 2023

Podcast s riaditeľom FN Trnava aj o novej nemocnici

Vypočujte si najnovší podcast s riaditeľom FN Trnava Vladislavom Šrojtom. V rozhovore si môžete vypočuť:

 • akými zmenami prešla nemocnica,
 • čo sa plánuje realizovať,
 • ale aj to, ako napreduje projekt výstavby novej nemocnice.

11. júla 2023

MULTISPORT SYSTÉM – PREREGISTROVANIE

Zamestnanci FN Trnava majú možnosť využívať kartu MultiSport. Mesiac júl bol skúšobný a kartu MultiSport si si mohol zadarmo otestovať. Ak sa Ti páči karta, pozorne čítaj, ako pokračovať v jej využívaní.

Aby Ti karta MultiSport fungovala aj od augusta, musíš sa opäť registrovať. Ak tak nespravíš, Tvoja karta sa deaktivuje!

Ale pozor! Okrem registrácie na linku nižšie musíš priniesť na Komunikačný referát – OĽZ do 24. 7. dohodu o zrážkach zo mzdy (3 ks). Bez tejto dohody nebude možné kartu aktivovať v mesiaci august. Tieto dohody máme k dispozícii aj na Komunikačnom referáte – OĽZ, kde si ich môžete podpísať.

SPRIEVODNÉ KARTY

Od mesiaca august je možné využívať aj sprievodnú kartu. K dispozícii sú tieto varianty:

 • sprievodná karta pre dospelú osobu za 49 €
 • až tri sprievodné karty pre deti do 15 rokov za 19 €/dieťa

Sprievodnú kartu je možné vystaviť len k zamestnaneckej karte. Sprievodnú kartu nie je možné vystaviť samostatne.

REGISTRÁCIU JE POTREBNÉ SPRAVIŤ SAMOSTATNE PODĽA TYPU AKCIE:

 • pre pokračovanie v programe vyberieš POKRAČOVANIE V PROGRAME
 • vystavenie novej karty vyberieš OBJEDNANIE ZAMESTNANECKEJ KARTY
 • ak chceš sprievodnú kartu – vyberieš, aký typ sprievodnej karrty: OBJEDNANIE SPRIEVODNEJ KARTY (nad 15 rokov) alebo OBJEDNANIE DETSKEJ KARTY (do 15 rokov).

V prípade informácií môžete volať klapku 229

ODKAZ NA REGISTRÁCIU https://bit.ly/44BbGhm

NEVYZDVIHNUTÉ KARTY:  zamestnanci, ktorí si objednali kartu MultiSport a nevyzdvihli ju, môžu tak spraviť každý deň od 8:00 do 14:00 na Komunikačnom referáte – OĽZ. V týchto časoch môžu prinášať aj dohodu o zrážkach zo mzdy.

11. júla 2023

Hlasujte za našich lekárov v ankete TOP LEKÁRI 2023

Tento rok sa Odborný týždenník Zdravotnícke noviny rozhodol opäť spustiť anketu TOP LEKÁRI na Slovensku. Vo Fakultnej nemocnici Trnava, sme mali v minulých rokoch ocenených niekoľko lekárov. Do ankety sme sa rozhodli zapojiť opäť a nominovali sme jednu lekárku a štyroch lekárov, ktorí sú špecialistami a odborníkmi vo svojom odbore.

Detská neurológia: MUDr. Alena Pobiecka – HLASOVAŤ

Urológia: MUDr. Marián Cvik, PhD. – HLASOVAŤ

Kardiológia: MUDr. Daniel Čambál, PhD. – HLASOVAŤ

Gynekológia a pôrodníctvo: MUDr. Marek Bučko – HLASOVAŤ

Rádiológia: doc. MUDr. Andrej Klepanec, Ph.D., MPH, EBIR – HLASOVAŤ

 

Detská neurológia: MUDr. Alena Pobiecka

MUDr. Alena Pobiecka je skúsená detská neurologička s bohatými odbornými skúsenosťami. Svoju kariéru vybudovala vo Fakultnej nemocnici Trnava, kde poskytuje starostlivosť deťom s neurologickými ochoreniami. Jej odborné vedomosti a starostlivý prístup ju urobili významnou súčasťou tímu lekárov na oddelení detskej neurológie.

V rámci svojej práce ako vedúci lekár Denného sanatória pre deti sa stará o pacientov so zameraním na ochorenia nervového, pohybového a respiračného ústrojenstva. Jej práca zahŕňa diagnostiku a liečbu detí s rôznymi neurologickými poruchami, ako sú epilepsia, detská mozgová obrna, detská paralýza a iné ochorenia súvisiace s nervovým systémom.

V rámci Detskej neurologickej ambulancie sa špecializuje na elektroencefalografiu (EEG) a ultrasonografiu mozgu, čo sú dôležité diagnostické nástroje pri hodnotení funkcie mozgu u detí. Jej presné a dôkladné vyšetrenia pomáhajú identifikovať príčiny a závažnosť neurologických problémov a sú základom pre správne stanovenie liečby.

MUDr. Alena Pobiecka je nielen vynikajúcou lekárkou, ale aj empatickou a starostlivou osobou, ktorá sa snaží vytvoriť dôverné a podporné prostredie pre svojich malých pacientov a ich rodiny.

Urológia: MUDr. Marián Cvik, PhD.

MUDr. Marián Cvik, PhD., je skúsený urológ s bohatým vzdelaním a odbornými skúsenosťami. Jeho vzdelanie a práca ho robia dôležitou osobnosťou na Urologickej klinike Fakultnej nemocnice Trnava. 

V roku 1989 začal svoje štúdium na 1. lekárskej fakulte Karlovej Univerzity v Prahe a úspešne ho dokončil v roku 1995. Po absolvovaní štúdia sa venoval urológii, v ktorej získal atestáciu 1. stupňa v roku 1999 a neskôr, v roku 2007, úspešne zvládol špecializačnú skúšku v odbore urológia. 

MUDr. Cvik sa neustále vzdeláva a rozširuje svoje odborné vedomosti. V rokoch 2007 až 2013 sa zúčastnil externého doktorandského štúdia na Fakulte zdravotníctva a sociálnej práce Trnavskej univerzity s odborom verejné zdravotníctvo, kde dosiahol titul PhD. 

Jeho pracovná kariéra začala v roku 1997, keď sa pripojil k Urologickému oddeleniu Fakultnej nemocnice Trnava. Na začiatku pracoval ako sekundárny lekár, kde sa venoval pacientom na lôžkovom oddelení, v urologickej ambulancii a operačnej sále. Jeho úsilie, odbornosť a starostlivý prístup k pacientom ho viedli k postupnému rastu v jeho kariére. 

Od roku 2020 pôsobí na pozícii primára na Urologickej klinike Fakultnej nemocnice Trnava. Táto pozícia mu umožňuje zohrávať významnú úlohu v riadení a organizácii oddelenia a zabezpečiť, aby pacienti dostávali najlepšiu možnú starostlivosť. 

MUDr. Marián Cvik, PhD., je rešpektovaným lekárom s hlbokými znalosťami a jeho oddanosť voči svojej práci a pacientom ho robia vzorom pre ďalších zdravotníckych pracovníkov.

Gynekológia a pôrodníctvo: MUDr. Marek Bučko

MUDr. Marek Bučko je vášnivý a oddaný lekár, ktorý si získal dôveru a úctu pacientov svojou profesionalitou a empatiou. Vyštudoval Lekársku fakultu Univerzity Komenského v Bratislave. Po ukončení štúdia v roku 2010 prijal pozíciu na Gynekologicko-pôrodníckej klinike vo Fakultnej nemocnici Trnava. Od svojho príchodu na kliniku preukázal MUDr. Bučko vysokú úroveň odbornosti a záväzku voči svojim pacientom. 

Venuje sa tiež oblasti rizikových gravidít a starostlivosti o tehotné ženy. Svojim ľudským prístupom a profesionalitou poskytuje pacientkam pocit bezpečia a dôvery v najdôležitejšom období ich života. 

Okrem toho je MUDr. Bučko taktiež skúsený v operatívnych zákrokoch v oblasti gynekológie. V operačných sálach vykonáva širokú škálu výkonov vrátane otvorených gynekologických operácií, laparoskopie a hysteroskopie. 

MUDr. Bučko je nielen vášnivý a oddaný lekár, ale aj hrdý manžel a otec. Je súčasťou veľkej rodiny, ktorá mu prináša radosť a inšpiráciu. Vychováva štyri deti a s rodinou sa tešia sa na príchod ďalšieho člena rodiny.

Rádiológia: doc. MUDr. Andrej Klepanec, Ph.D., MPH, EBIR

doc. MUDr. Andrej Klepanec, Ph.D., MPH,EBIR, od roku 2014 pracuje ako primár a od júna 2023 ako prednosta na Rádiologickej klinike vo Fakultnej nemocnici Trnava. V rádiológii sa špecializuje na intervenčnú rádiológiu, kde jeho portfólio zahrňuje kompletné spektrum výkonov v oblasti vaskulárnej a nevaskulárnej intervenčnej rádiológie. 

V rámci intervenčnej rádiológie na Slovensku prvýkrát realizoval niekoľko nových postupov ako napríklad profylaktickú infláciu balónov pri pôrode, embolizáciu prostaty u pacientov s benígnou hyperpláziou prostaty alebo endovaskulárnu liečbu pacienta s vyčerpanými cievnymi prístupmi pomocou inside-out systému. Z vaskulárnej intervenčnej rádiológie rozvíjal okrem iného najmä endovaskulárnu liečbu pacientov s akútnou ischemickou cievnou mozgovou príhodou a endovaskulárnu liečbu pacientov s dialyzačnými cievnymi prístupmi. 

Je členom niekoľkých odborných spoločností, vedeckým sekretárom Slovenskej rádiologickej spoločnosti a Sekcie intervenčnej rádiológie Slovenskej rádiologickej spoločnosti. Je krajským odborníkom Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky pre Trnavský samosprávny kraj v rádiológii. 

V roku 2019 získal Cenu ministerky zdravotníctva Slovenskej republiky za významný prínos v oblasti slovenského zdravotníctva. Svoje skúsenosti s rádiológiou a intervenčnou rádiológiou v rôznych oblastiach publikoval v domácich ako aj medzinárodných odborných časopisoch, aktívne sa prednáškami zúčastňuje na domácich ako aj zahraničných odborných podujatiach.

Kardiológia: MUDr. Daniel Čambál, PhD.

MUDr. Daniel Čambál, PhD. v roku 2005 úspešne ukončil štúdium na Lekárskej fakulte UK v Bratislave a v tom istom roku nastúpil do FN Trnava ako sekundárny lekár na Interné oddelenie. So záujmom sa venoval hlavne kardiovaskulárnym ochoreniam a v roku 2015 získal atestáciu v špecializačnom odbore kardiológia. Od roku 2021 pôsobí na Kardiologickom oddelení a v roku 2023 získal titul PhD na Trnavskej univerzite. Prácu vo FN Trnava vníma ako príležitosť pomôcť vybudovať kardiologické pracovisko založené na európskych štandardných postupoch s ohľadom na potreby regiónu. Svoje poznatky zdieľa s mladými kolegami a pomáha vychovávať ďalšiu generáciu kardiológov. Týmto sa chce spolupodieľať na kvalitnejšej starostlivosti o pacientov s kardiovaskulárnymi ochoreniami.

10. júla 2023

Svetový deň alergií: alergie trápia z roka na rok viac Slovákov

Alergie trápia z roka na rok viac Slovákov. Podľa informácií NCZI sa na alergie pravidelne lieči viac ako 550 000 Slovákov, pričom alergiami trpí až 30 percent Slovákov.  Dňa 8. júla si pripomíname Svetový deň alergií. 

Alergie sú aktuálne najčastejšie chronické ochorenia v Európe a podľa odhadov sa bude v roku 2025 liečiť na alergie až polovica Európanov. Na Slovensku alergiami trpí približne 30 percent Slovákov.

Čo je alergia?

Alergia je nežiadúca reakcia imunitného systému na vonkajšie prostredie, pričom ide o reakciu na látky, ktoré sú pre zdravého človeka neškodné. Môže ísť o látky v potravinách, peľ z kvetov, trávy či stromov, alergické reakcie na prach, plesne, roztoče, reakcia na lieky, srsť zvierat, či bodnutie hmyzom.

Príznaky alergie
Ako sa prejavuje a lieči?

Symptómy alergie môžu byť rôzne a u každého pacienta sa môžu prejavovať ináč. Môže ísť o prejavy ako vyrážky, slzenie očí, nádcha, kýchanie, začervenané oči, či svrbenie pokožky. Ľuďom, ktorí sa neliečia môžu alergie znepríjemňovať bežný život. Neliečený pacient sa môže cítiť unavený. Vplyv alergie môže mať aj na športové výkony, na zhoršené sústredenie v práci, či zhoršovať kvalitu spánku. Dôležité je vyšetrenie u alergológa, ktorí pomocou testov zistí, na čo je pacient alergický.  Následne sú pacientovi predpísané vhodné lieky – antihistamainiká, ktoré s vysokou pravdepodobnosťou pomôžu pri uvoľnení komplikácií a utíšia príznaky.

Hlavné typy alergénov

Zdroj foto: freepik.com

4. júla 2023

Sestra, pôrodná asistentka – Gynekologicko-pôrodnícka klinika, šestonedelie

Pracovná náplň:
 • poskytovanie komplexnej zdravotnej starostlivosti osobám v rozsahu štúdiom a praxou získaných vedomostí, zručností a štandardmi v ošetrovateľskej starostlivosti,
 • výkon špecializovaných pracovných činností, samostatne podľa akreditovaného špecializačného študijného programu príslušného špecializačného odboru spojené s ošetrovateľskou starostlivosťou, ochranou, podporou a udržiavaním zdravia a špecializované pracovné činnosti v oblasti výchovy k zdraviu, vzdelávania a výskumu spojené s poskytovaním zdravotnej starostlivosti.
 • výkon odborných pracovných činností v pôrodnej asistencii, ktoré zodpovedajú rozsahu a obsahu získaného vzdelania vrátane ošetrovateľskej starostlivosti o ženu, poskytovaných pôrodnou asistentkou samostatne, samostatne na základe indikácie lekára a v spolupráci s lekárom.
Pracovný čas:
 • pracovná prevádzka pri tejto pozícii sa môže líšiť v závislosti od zaradenia: jednozmenná (37,5 hodín), dvojzmenná (36,25 hodín), nepretržitá (35 hodín).
Požadované vzdelanie:
 • Úplné stredné odborné vzdelanie v odbore všeobecná sestra,
 • Vyššie odborné vzdelanie v odbore diplomovaná všeobecná sestra,
 • Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore ošetrovateľstvo /Bc./,
 • Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore ošetrovateľstvo /Mgr./.
Požiadavky na uchádzača:
 • bezúhonnosť, tímovosť, empatický prístup, spoľahlivosť, ochota pomáhať, zmysel pre spolupatričnosť, komunikatívnosť,
 • vhodné pre absolventa.
Benefity:
 • garantovaný plat a príplatky na základe Kolektívnej zmluvy,
  • motivačný príplatok,
  • 215 € mesačne počas školského/akademického roka pre končiacich študentov stredných škôl v odbore sestra, pôrodná asistentka a pre končiacich študentov vysokých škôl v odbore sestra a pôrodná asistentka s povinnosťou odpracovať po podpise pracovnej zmluvy 2 roky,
  • 2.138,50 € jednorazový náborový príspevok po uplynutí trojmesačnej skúšobnej doby pre zamestnancov v odbore sestra s povinnosťou odpracovať v pracovnom pomere 2 roky,
  • 357 € mesačne príspevok na ubytovanie  počas jedného roka po ukončení skúšobnej doby pre zamestnancov v odbore sestra, pôrodná asistentka,
  • 5 dní dovolenky naviac,
  • MultiSport karta,
  • práca v stabilnej spoločnosti,
  • podpora odborného vzdelania,
  • závodné stravovanie od sumy 1 € / obed,
  • nadštandardná starostlivosť o najbližšiu rodinu bez poplatku,
  • 3. dôchodkový pilier.
Platové ohodnotenie:
 • od 1211 € – suma sa odvíja od rokov praxe,
 • motivačný príplatok po skúšobnej dobe.
Dátum nástupu:
 • dohodou.
Druh pracovného pomeru:
 • trvalý pracovný pomer na dobu určitú s možnosťou predĺženia.
Kontakt:
 • svoj životopis nám zašlite na praca@fntt.sk
 • Mgr. Romana Viskupič – 033/59 38 124, +421 905 396 163
  Odbor ľudských zdrojov

Úspešní kandidáti budú kontaktovaní a prizvaní na osobný pohovor.