25. februára 2022

FAKULTNÁ NEMOCNICA TRNAVA VYJADRUJE PODPORU UKRAJINE

Fakultná nemocnica Trnava citlivo vníma udalosti u našich ukrajinských susedov. O to viac vnímame túto situáciu, nakoľko aj v našej nemocnici pracujú občania Ukrajiny. Touto cestou im chceme vyjadriť podporu a solidaritu.


(viac…)

25. februára 2022

Triážny stan sa ruší. Testovanie akútnych pacientov sa presúva na urgentný príjem

Od 25. februára 2022 sa ruší triážny stan. Opatrenia však zostávajú zachované. Triáž akútnych pacientov sa bude naďalej vykonávať prostredníctvom AG testu na Urgentnom príjme FN Trnava.

V prípade pozitivity je pacient poslaný na pracovisko červeného urgentného príjmu v Pavilóne chirurgických disciplín FN Trnava, kde mu zdravotníci vykonajú ďalšie vyšetrenia. V prípade negativity bude ošetrený na bežnom pracovisku urgentného príjmu.

RODIČKY A SPRIEVOD PRI PÔRODE

Rodička je pri akútnom príjme otestovaná v príjmovej ambulancii antigénovým testom, neskôr počas hospitalizácie je testovaná aj PCR – testom. V prípade plánovaného pôrodu (cisárskeho rezu) si rodička musí zabezpečiť PCR test vo vlastnej réžii na základe výmenného lístka.

Prítomnosť otca pri pôrode je v prípade akútneho príjmu (pôrodu) povolená len po otestovaní antigénovým testom.
Test mu bude vykonaný na Urgentnom príjme FN Trnava.
V prípade plánovaného pôrodu (cisárskeho rezu) si musí otec zabezpečiť antigénový test vo vlastnej réžii.

Testovanie platí pre očkovaných, neočkovaných aj prekonaných.

Návštevy na Gynekologicko-pôrodníckej klinike (gynekologické oddelenie, oddelenie rizikovej tehotnosti, oddelenie  šestonedelia) sú naďalej zakázané.4. februára 2022

Triážny stan pred FN Trnava slúži len akútnym pacientom nemocnice

Od 3. februára 2022 funguje na parkovisku pred pracoviskom červeného urgentného príjmu Fakultnej nemocnice Trnava triážny stan. Stan je určený iba akútnym pacientom, ktorí potrebujú urgentné vyšetrenie vo FN Trnava. Prevádzka stanu je nepretržitá – 24 hodín denne, 7 dní v týždni.

V stane vykonávajú antigénové testovanie dobrovoľníci – študenti zdravotníckych odborov vysokých škôl.

V prípade pozitivity je pacient poslaný na pracovisko červeného urgentného príjmu v Pavilóne chirurgických disciplín FN Trnava, kde mu zdravotníci vykonajú ďalšie vyšetrenia. V prípade negativity je odoslaný na vyšetrenia do bežného pracoviska urgentného príjmu.