Prezentácia programu PowerPoint
14. októbra 2021

Október je v znamení prevencie rakoviny prsníka

Fakultná nemocnica Trnava sa zapojila do iniciatívy prevencie rakoviny prsníka. Vytvorila niekoľko aktivít spojených s týmto mesiacom.

(viac…)

11. októbra 2021

Zakúpili sme 120 stolíkov k posteliam

Fakultná nemocnica Trnava zakúpila nové stolíky k posteliam pacientov. Celkovo sa zakúpilo v prvej várke 120 stolíkov na Psychiatrické oddelenie, Geriatrické oddelenie, Kliniku vnútorného lekárstva a Gynekologicko-pôrodnícku kliniku.

7. októbra 2021

POĎAKOVANIE ZA OBETAVÚ PRÁCU POČAS PANDÉMIE

Za obetavú prácu v boji proti pandémii COVID-19 si naše zdravotné sestry odniesli Cenu predsedu Trnavského samosprávneho kraja. Cenu odovzdával Trnavský samosprávny kraj, ktorý mal na starosti aj výber zdravotníkov.
– Mgr. Edita Zezulková – vedúca sestra, Psychiatrické oddelenie
– Mgr. Monika Střádalová – vedúca sestra, Chirurgická klinika
– doc. PhDr. Silvia Puteková, PhD., MPH – zdravotná sestra, Ambulancia všeobecného lekára Pracovnej zdravotnej služby
– Miroslava Petušíková – zdravotná sestra, Psychiatrické oddelenie

Gratulujeme k získaniu ceny a ďakujeme za všetko, čo pre nás robíte nielen v tomto pandemickom období.

Foto: Trnavský samosprávny kraj

7. októbra 2021

Záujem o ambulanciu pre cudzokrajné choroby a cestovnú medicínu rastie

Ambulancia pre cudzokrajné choroby a cestovnú medicínu funguje vo Fakultnej nemocnici Trnava od mája tohto roka.  Záujem o ňu majú hlavne cudzinci, ktorí k nám prichádzajú pracovať a študovať.

(viac…)

7. októbra 2021

Včasná diagnostika rakoviny prsníka zachraňuje životy!

Vo Fakultnej nemocnici Trnava funguje špičkové mamologické centrum s najmodernejšími prístrojmi a odborníkmi, ktorí získali cenu Amazonka 2021 za mamografický skríning. O dôležitosti tohto skríningu porozprával v Trnavskom rádiu MUDr. Matej Rusina – vedúci skríningového mamologického centra vo FN Trnava.

4. októbra 2021

Lekári FN Trnava sa umiestnili v ankete TOP LEKÁR na troch popredných miestach

Lekári Fakultnej nemocnice Trnava sa umiestnili na troch miestach v ankete TOP LEKÁR SLOVENSKA.

(viac…)

1. októbra 2021

CENA TRNAVSKÉHO SAMOSPRÁVNEHO KRAJA PRE MUDR. JARMILU ŽELEZKOVOVÚ, MBA

Primárka Kliniky anestéziológie a intenzívnej medicíny MUDr. Jarmila Železkovová, MBA, bola ocenená cenou Trnavského samosprávneho kraja za dlhoročnú prácu v oblasti zdravotníctva, za inovatívne metódy vo vyšetrovaní a manažmente pacienta. Veľká vďaka patrí celému oddeleniu KAIM pod vedením pani primárky Železkovovej za náročnú prácu, ktorú zdravotníci robia v prospech pacientov. Vďaka im patrí aj za nesmierne nasadenie počas pandémie COVID-19. Ďakujeme za Vašu starostlivosť.

(viac…)

1. októbra 2021

Zákaz návštev vo FN Trnava

V mene riaditeľa Fakultnej nemocnice Trnava oznamujeme, že od 1. 10. 2021 až do odvolania vydáva Fakultná nemocnica Trnava, na základe zhoršenej epidemickej situácie v súvislosti s ochorením COVID-19, z dôvodu ochrany zdravia hospitalizovaných pacientov a zamestnancov na všetkých klinikách a oddeleniach ZÁKAZ NÁVŠTEV.

Povolenie návštevy v ojedinelých, závažných prípadoch je na rozhodnutí primára/prednostu oddelenia/kliniky a dodržaní protiepidemických opatrení pri návštevách.

Zároveň vás žiadame o dôsledné nosenie tvárových masiek, dodržiavanie zásad hygieny rúk a štandardné bezpečnostné opatrenia na zníženie prenosu infekcií.

Sprievod otca pri pôrode je dovolený. Sprevádzajúcej osobe pri pôrode bude vykonaný AG test pri príjme rodičky na pôrod. Pri plánovanej sekcii a indukovanom pôrode by si sprevádzajúca osoba mala zabezpečiť PCR test na vlastné náklady.