30. apríla 2021

FN Trnava otvorila ambulanciu pre cudzincov a cestovateľov

Fakultná nemocnica Trnava otvára vlastnú Ambulanciu pre cudzokrajné choroby a cestovnú medicínu, ktorá bude v priestoroch Kliniky infektológie FN Trnava. Ambulancia bude slúžiť nielen občanom SR, ale aj cudzincom, ktorí potrebujú vyšetrenie pre povolenie pobytu na Slovensku.

„Fakultná nemocnica Trnava otvára ďalšiu ambulanciu, čím rozširuje záber špecializácií. Ambulancia pre cudzokrajné choroby a cestovnú medicínu bude slúžiť občanom SR, ktorí chcú vycestovať do krajín, v ktorých potrebujú špeciálne vyšetrenie a očkovanie. Taktiež bude slúžiť aj občanom mimo krajín EÚ, ktorí potrebujú vstupné vyšetrenie pre povolenie pobytu na Slovensku,“ uviedol riaditeľ FN Trnava Vladislav Šrojta.

Ambulancia pre cestovateľov 

„Ambulancia slúži pre ľudí, ktorí cestujú do zahraničia a potrebujú špeciálne očkovanie alebo konzultáciu. Ide o očkovanie vakcínami proti ochoreniam, akými sú hepatitída A, B, brušný týfus, žltá zimnica, japonská encefalitída, besnota, profylaxia malárie a iné,“ doplnila primárka Kliniky infektológie FN Trnava Mária Soľavová. Ambulancia taktiež potvrdzuje medzinárodné očkovacie preukazy hneď po očkovaní.

Ambulancia slúži aj cudzincom

Ambulancia je určená aj cudzincom mimo krajín EÚ, ktorí potrebujú vstupné vyšetrenie potrebné pre povolenie pobytu na území SR. Vyšetrenie zahŕňa kompletnú diagnostiku nebezpečných chorôb, ktoré môžu ohroziť verejné zdravie občanov SR.

Ambulancia má vyčlenené ordinačné hodiny v pondelok, štvrtok a piatok od 8:30 hod. do 15:30 hod. a nachádza sa v priestoroch Kliniky infektológie FN Trnava. Pacienti sa môžu na vyšetrenie objednať na tel. č. 033/59 38 724 a 033/59 38 728.

27. apríla 2021

Anestéziologická ambulancia začne fungovať od 1. mája v obmedzenom režime

Anestéziologická ambulancia začne fungovať od 1. mája v obmedzenom režime:

pondelok 8.00 h – 15.00 h
štvrtok 8.00 h – 15.00 h

Pacienti sa môžu objednať na tel. č. 033/59 38 960 v čase od 13:00 do 14:00

21. apríla 2021

Informácie o preočkovaní učiteľov

Preočkovanie učiteľov druhou dávkou vakcíny AstraZeneca, ktorí boli očkovaní vo FN Trnava, sa bude realizovať cez víkend 24. a 25. apríla v krajských veľkokapacitných očkovacích centrách:

  • Stredná zdravotnícka škola, Daxnerova 6, Trnava,
  • Stredná odborná škola rozvoja vidieka s vyučovacím jazykom maďarským, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda.

    V prípade ďalších otázok kontaktujte zriaďovateľa centier TTSK.

21. apríla 2021

Algeziologická ambulancia funguje v bežných ordinačných hodinách

Algeziologická ambulancia FN Trnava funguje už v bežných ordinačných hodinách:
pondelok 8.00 h – 15.00 h
streda 8.00 h – 15.00 h
štvrtok 8.00 h – 12.00 h

Pacienti sa môžu objednať na vyšetrenie na http://fntt.sk/online-objednanie/

9. apríla 2021

Informácie o fungovaní Diabetologickej ambulancie vo FN Trnava

Diabetologická ambulancia vo FN Trnava funguje od 12.4. od pondelka do štvrtka v čase od 7:00 do 15:00.

Pacienti sa môžu objednávať telefonicky na čísle 033/59 38 237 v čase od 13:30 do 14:30.

Pacienti sa objednávajú na základe akútnosti ich zdravotného stavu. Prosíme všetkých pacientov o strpenie a pochopenie pri vybavovaní jednotlivých prípadov, nakoľko je momentálne ambulancia maximálne vyťažená.