23. marca 2020

Poďakovania firmám a jednotlivcom za pomoc

Fakultná nemocnica Trnava pokračuje vo zvyšovaní komfortu pacientov. Nemocnica vymenila 303 lôžok, z ktorých je 273 pre dospelých pacientov a 30 postieľok pre detských pacientov. Výmena sa uskutočnila na 16-tich oddeleniach v celej fakultnej nemocnici.

19. marca 2020

Vstup do nemocnice len cez kontrolný hygienický stan

Z dôvodu ochrany pacientov a zamestnancov Fakultnej nemocnice Trnava je potrebné pred vstupom do nemocnice prejsť cez kontrolný hygienický stan. V stane Vám bude:

  • zmeraná telesná teplota,
  • podpíše čestné vyhlásenie, v ktorom vyhlasuje, že nemá cestovateľskú anamnézu a neprišiel do kontaktu s osobou, ktorá bola v zahraničí.

Cez kontrolný hygienický stan nemusia prechádzať:

  • tehotné ženy,
  • rodičky.
Filtračný stan neslúži na testovanie covid-19

Každý pacient dostane potvrdenie o tom, že prešiel cez kontrolný stan. Bez tohto potvrdenia nebudú pacienti príslušným lekárom vo FN Trnava vyšetrení.

Stan sa nachádza na parkovisku oproti Urgentnému príjmu FN Trnava.

Stan je v prevádzke od 8:00 do 20:00. Po tomto čase bude telesná teplota pacientom meraná na Urgentnom príjme, kde podpíšu aj čestné vyhlásenie. Cez filtračný stan (po 20:00 hod.) musia prejsť aj pacienti, ktorí idú na APS.

Všetkých pacientov žiadame, aby nezatajovali svoju cestovateľskú anamnézu alebo kontakt s osobou, ktorá bola v zahraničí.

15. marca 2020

FN TRNAVA: Zatvára Denný detský stacionár a Denný psychiatrický stacionár

INFORMUJEME: V dôsledku zníženia rizika prenosu vírusu COVID-19 Fakultná nemocnica Trnava:

 

  • ZATVÁRA Denný detský stacionár od 16.3. 2020 na 14 dní (táto doba sa môže predĺžiť)
  • ZATVORILA Denný psychiatrický stacionár pri Psychiatrickom oddelení od 12.3 do 29.3. (táto doba sa môže predĺžiť).

9. marca 2020

Zákaz návštev vo FN Trnava a sprevádzajúcich osôb pri pôrode

Fakultná nemocnica Trnava pokračuje vo zvyšovaní komfortu pacientov. Nemocnica vymenila 303 lôžok, z ktorých je 273 pre dospelých pacientov a 30 postieľok pre detských pacientov. Výmena sa uskutočnila na 16-tich oddeleniach v celej fakultnej nemocnici.