25. decembra 2019

Zverejnenie výzvy na predloženie cenovej ponuky

Výzva na predloženie cenovej ponuky v rámci prieskumu trhu na určenie predpokladanej hodnoty zákazky s názvom „Oprava urologického holmiového laseru Lumenis.

9. decembra 2019

Nemocnica vymenila cez 300 lôžok

Fakultná nemocnica Trnava pokračuje vo zvyšovaní komfortu pacientov. Nemocnica vymenila 303 lôžok, z ktorých je 273 pre dospelých pacientov a 30 postieľok pre detských pacientov. Výmena sa uskutočnila na 16-tich oddeleniach v celej fakultnej nemocnici.

3. decembra 2019

Fakultná nemocnica Trnava získala tretiu zlatú medailu Iniciatívy Angels za liečbu cievnej mozgovej príhody

Komplexné cerebrovaskulárne pracovisko (KCP) Fakultnej nemocnice Trnava získalo už tretiu zlatú medailu v rámci ocenenia ESO ANGELS. Iniciatíva ANGELS vznikla ako celosvetová iniciatíva, aby pomohla zmeniť situáciu pri liečení cievnej mozgovej príhody. Víziou je zabezpečiť pre všetkých pacientov rovnakú a kvalitnú úroveň liečby, vybudovaním globálnej siete dostupných cerebrovaskulárnych centier a optimalizovať kvalitu liečby vo všetkých existujúcich strediskách na liečbu cievnych mozgových príhod.

2. decembra 2019

Fakultná nemocnica Trnava spustila do prevádzky nový CT prístroj

Fakultná nemocnica Trnava spustila do prevádzky nový CT prístroj, pričom ide už o druhý CT prístroj vo FN Trnava. Nový CT prístroj je náhradou za starý CT prístroj, ktorý bol z dôvodu zastaranosti a poruchovosti odinštalovaný.

18. novembra 2019

Fakultná nemocnica Trnava v spolupráci s Trnavským samosprávnym krajom spustila on-line objednávanie na vyšetrenia

TRNAVA (18.11. 2019) – Fakultná nemocnica Trnava sa zapojila do systému on-line objednávania pacientov. Konkrétne sa zapojili tri kliniky, ktoré tento systém už využívajú a pacienti sa z pohodlia domova môžu objednať na jednotlivé vyšetrenia.

12. septembra 2019

COOP Jednota darovala klimatizačné jednotky pre Neurologické oddelenie Fakultnej nemocnice Trnava

Trnava, 12. september 2019 – Nadácia COOP Jednota darovala pre Neurologické oddelenie FN Trnava klimatizačné jednotky v celkovej hodnote 9 991, 55 EUR, pre celé tretie poschodie Neurologického oddelenia. Nadácia COOP Jednota nezabúda na tých, ktorí pomoc potrebujú najviac.

5. augusta 2019

Futbalisti zo Spartak Trnava spravili radosť deťom na Detskej klinike FN Trnava

Futbalisti FC Spartak Trnava zavítali medzi deti na Detskej klinike Fakultnej nemocnice Trnava. Deťom spravili obrovskú radosť a priniesli im aj mikulášske balíčky. Dobrá nálada panovala počas celého stretnutia detí s futbalistami.