Objednávky

Rok: Mesiac: Vyhľadávanie:
Identifikačný údaj
Dátum vyhotovenia
Identifikácia zmluvy
Identifikačné údaje
dodávateľa
Popis objednaného
plnenia
Maximálna odhadovaná
hodnota objednaného
plnenia s DPH
Celková hodnota
objednaného plnenia
s DPH
Podpísal
04.1.2018
INTERMEDICAL PLUS, s.r.o.
IČO: 50085999
Hodžova
94901   Nitra
šzm
0,00
175,00
MUDr. Daniel Žitňan, MPH
04.1.2018
INTERMEDICAL PLUS, s.r.o.
IČO: 50085999
Hodžova
94901   Nitra
šzm
0,00
6 562,00
MUDr. Daniel Žitňan, MPH
04.1.2018
INTERMEDICAL PLUS, s.r.o.
IČO: 50085999
Hodžova
94901   Nitra
šzm
0,00
1 513,92
MUDr. Daniel Žitňan, MPH
04.1.2018
INTERMEDICAL PLUS, s.r.o.
IČO: 50085999
Hodžova
94901   Nitra
šzm
0,00
6 070,00
MUDr. Daniel Žitňan, MPH
04.1.2018
MEDICO Slovakia s.r.o
IČO: 35689943
Púchovská 12
831 06   Bratislava
šzm
0,00
730,00
Ing. Martin Neštický, MBA, riaditeľ
04.1.2018
TATRA-ALPINE a.s.Trnavská cest
IČO: 00680885
šzm
0,00
24,00
MUDr. Daniel Žitňan, MPH
04.1.2018
CS Medical s.r.o.
IČO: 47825910
Sabinovská 10
821 02   Bratislava
šzm
0,00
2 000,00
Ing. Martin Neštický, MBA, riaditeľ
04.1.2018
MEDITRADEs r.o.Levočská 1, BA
IČO: 17312001
šzm
0,00
56,46
MUDr. Daniel Žitňan, MPH
04.1.2018
INTERMEDICAL PLUS, s.r.o.
IČO: 50085999
Hodžova
94901   Nitra
šzm
0,00
415,99
MUDr. Daniel Žitňan, MPH
04.1.2018
INTERMEDICAL PLUS, s.r.o.
IČO: 50085999
Hodžova
94901   Nitra
šzm
0,00
61,38
MUDr. Daniel Žitňan, MPH
04.1.2018
A CARE, S.R.O.
IČO: 35724609
šzm
0,00
3 626,00
MUDr. Daniel Žitňan, MPH
04.1.2018
ADYTON, Osloboditelska 21 BA
IČO: 45849765
šzm
0,00
3 348,00
MUDr. Daniel Žitňan, MPH
04.1.2018
ADYTON, Osloboditelska 21 BA
IČO: 45849765
šzm
0,00
2 052,00
MUDr. Daniel Žitňan, MPH
04.1.2018
INTERMEDICAL PLUS, s.r.o.
IČO: 50085999
Hodžova
94901   Nitra
šzm
0,00
1 112,00
MUDr. Daniel Žitňan, MPH
04.1.2018
INTERMEDICAL PLUS, s.r.o.
IČO: 50085999
Hodžova
94901   Nitra
šzm
0,00
240,00
MUDr. Daniel Žitňan, MPH
04.1.2018
B.BRAUN Medical, s r.o.BA
IČO: 31350780
Hlučínska 3
83103   Bratislava
šzm
0,00
866,97
MUDr. Daniel Žitňan, MPH
04.1.2018
INTERMEDICAL GROUP;Hodžova 11
IČO: 50090623
Hodžova
949 01   Nitra
šzm
0,00
693,00
MUDr. Daniel Žitňan, MPH
04.1.2018
CS Medical s.r.o.
IČO: 47825910
Sabinovská 10
821 02   Bratislava
šzm
0,00
2 000,00
Ing. Martin Neštický, MBA, riaditeľ
04.1.2018
UNOTECH s r.o.,Zlatovská 2211,911 01 TRENČÍN
IČO: 31424562
šzm
0,00
672,00
MUDr. Daniel Žitňan, MPH
04.1.2018
INTERMEDICAL PLUS, s.r.o.
IČO: 50085999
Hodžova
94901   Nitra
šzm
0,00
1 259,99
MUDr. Daniel Žitňan, MPH
04.1.2018
MEDICAL GROUP SK a.s.
IČO: 31708030
Trnavská cesta
83104   Bratislava
šzm
0,00
103,31
MUDr. Daniel Žitňan, MPH
04.1.2018
MEDICAL GROUP SK a.s.
IČO: 31708030
Trnavská cesta
83104   Bratislava
šzm
0,00
270,89
MUDr. Daniel Žitňan, MPH
04.1.2018
INTERMEDICAL PLUS, s.r.o.
IČO: 50085999
Hodžova
94901   Nitra
šzm
0,00
66,00
MUDr. Daniel Žitňan, MPH
04.1.2018
MEDICAL GROUP SK a.s.
IČO: 31708030
Trnavská cesta
83104   Bratislava
šzm
0,00
103,31
MUDr. Daniel Žitňan, MPH
04.1.2018
MED-ART, spol. s. r. o.
IČO: 34113924
Hornočermanská
94901   Nitra
šzm
0,00
1 100,00
MUDr. Daniel Žitňan, MPH
Táto stránka bola zobrazená 1874 krát.