Objednávky

Rok: Mesiac: Vyhľadávanie:
Identifikačný údaj
Dátum vyhotovenia
Identifikácia zmluvy
Identifikačné údaje
dodávateľa
Popis objednaného
plnenia
Maximálna odhadovaná
hodnota objednaného
plnenia s DPH
Celková hodnota
objednaného plnenia
s DPH
Podpísal
03.1.2018
INTERMEDICAL PLUS, s.r.o.
IČO: 50085999
Hodžova
94901   Nitra
šzm
0,00
590,80
MUDr. Daniel Žitňan, MPH
03.1.2018
MED-ART, spol. s. r. o.
IČO: 34113924
Hornočermanská
94901   Nitra
šzm
0,00
200,00
MUDr. Daniel Žitňan, MPH
03.1.2018
JOHNSON a JOHNSON, s.r.o. BA
IČO: 31345182
šzm
0,00
1 426,85
MUDr. Daniel Žitňan, MPH
03.1.2018
UNIPHARMA a.s BRATISLAVA
IČO: 31625657
Budatinská 18 BA
85106   Bratislava
lieky
0,00
2 555,63
MUDr. Daniel Žitňan, MPH
03.1.2018
INTRAVENA s.r.o.
IČO: 31717802
Levočská
08001   Prešov
lieky
0,00
1 431,54
MUDr. Daniel Žitňan, MPH
03.1.2018
UNOMED, s.r.o.
IČO: 612791
Zlatovská 2211
911 01   Trenčín
šzm
0,00
367,20
Ing. Martin Neštický, MBA, riaditeľ
03.1.2018
T I M E D, s.r.o.
IČO: 602175
Trnavská cesta 112
821 01   Bratislava
šzm
0,00
449,74
Ing. Martin Neštický, MBA, riaditeľ
03.1.2018
DIASAN, s.r.o.
IČO: 35716738
Dúbravská cesta 9
84246   Bratislava
Nákup zdravotníckych pomôcok
0,00
76,38
PharmDr. Marek Slezák vedúci lekárne
03.1.2018
Slovakia Medical, s.r.o.
IČO: 31385265
L.Dérera 3
831 01   Bratislava
šzm
0,00
318,72
Ing. Martin Neštický, MBA, riaditeľ
03.1.2018
PharmaGroup, s.r.o.
IČO: 31320911
SNP 150
908 73   Veľké Leváre
šzm
0,00
1 281,00
Ing. Martin Neštický, MBA, riaditeľ
03.1.2018
T I M E D, s.r.o.
IČO: 602175
Trnavská cesta 112
821 01   Bratislava
šzm
0,00
1 130,40
Ing. Martin Neštický, MBA, riaditeľ
03.1.2018
MED-solutions s r.o.
IČO: 50434900
Remeselnícka 24
831 06   Bratislava
šzm
0,00
336,00
Ing. Martin Neštický, MBA, riaditeľ
03.1.2018
SurgiCare, s.r.o.
IČO: 24215660
Šanov 216
270 31   Rakovník, ČR
šzm
0,00
1 176,00
Ing. Martin Neštický, MBA, riaditeľ
03.1.2018
Versium, s.r.o.
IČO: 36742651
Trenčianska 47
821 09   Bratislava
šzm
0,00
191,69
Ing. Martin Neštický, MBA, riaditeľ
03.1.2018
B.BRAUN Medical, s r.o.BA
IČO: 31350780
Hlučínska 3
83103   Bratislava
šzm
0,00
717,68
MUDr. Daniel Žitňan, MPH
03.1.2018
MED-ART, spol. s. r. o.
IČO: 34113924
Hornočermanská
94901   Nitra
šzm
0,00
2 037,00
MUDr. Daniel Žitňan, MPH
03.1.2018
HARTMANN-Rico, s.r.o.
IČO: 31351361
Einsteinova 24
851 01   Bratislava
šzm
0,00
1 731,00
Ing. Martin Neštický, MBA, riaditeľ
03.1.2018
ASKIN&Company, s.r.o.
IČO: 17323100
Martinská 31
821 05   Bratislava
šzm
0,00
1 350,00
Ing. Martin Neštický, MBA, riaditeľ
03.1.2018
T I M E D, s.r.o.
IČO: 602175
Trnavská cesta 112
821 01   Bratislava
šzm
0,00
3 096,00
Ing. Martin Neštický, MBA, riaditeľ
03.1.2018
ADYTON, Osloboditelska 21 BA
IČO: 45849765
šzm
0,00
2 052,00
MUDr. Daniel Žitňan, MPH
03.1.2018
A CARE, S.R.O.
IČO: 35724609
šzm
0,00
4 551,00
MUDr. Daniel Žitňan, MPH
03.1.2018
HARTMANN-Rico, s.r.o.
IČO: 31351361
Einsteinova 24
851 01   Bratislava
šzm
0,00
2 328,00
Ing. Martin Neštický, MBA, riaditeľ
03.1.2018
A CARE, S.R.O.
IČO: 35724609
šzm
0,00
4 551,00
MUDr. Daniel Žitňan, MPH
03.1.2018
P A N E P, s.r.o.
IČO: 25550250
Brněnská 1246
665 01   Rosice - ČR
šzm
0,00
2 269,30
Ing. Martin Neštický, MBA, riaditeľ
03.1.2018
T I M E D, s.r.o.
IČO: 602175
Trnavská cesta 112
821 01   Bratislava
šzm
0,00
156,00
Ing. Martin Neštický, MBA, riaditeľ
Táto stránka bola zobrazená 1874 krát.